Częściowe zawieszenie Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS na lata 2014-2020

Dodano: :: Kategorie: Aktualności programowe
-A A+

Ze względu na obecną sytuację w kraju związaną z COVID-19, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało informację o częściowym zawieszeniu stosowania „Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r.”

Zawieszenie obowiązuje od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

W celu zastosowania częściowego zawieszenia  Wytycznych w jednostkach MAB prosimy o zgłoszenie się do Fundacji i ustalenie zakresu koniecznych zmian w umowach o powierzenie grantu.