Cztery nowe publikacje w programie MONOGRAFIE

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Informujemy, że Rada Wydawnicza FNP, pełniąca rolę jury konkursu w programie MONOGRAFIE, zakwalifikowała do wydania w serii „Monografie FNP” cztery nowe prace:

  • U/sługi domowe. Przemiany relacji społecznych w płatnej pracy domowej dr Anny Kordasiewicz (Uniwersytet Warszawski)
  • W sercu Ultima Thule. Reprezentacje Grenlandii Północnej w relacjach z ekspedycji Knuda Rasmussena dr Agaty Lubowickiej (Uniwersytet Gdański)
  • Haiku po polsku. Genologia w perspektywie transkulturowej dr Beaty Śniecikowskiej (Instytut Badań Literackich PAN)
  • W poszukiwaniu pewności prawa. Precedens a przewidywalność orzeczeń sądowych w tradycji prawa anglosaskiego dra Tymoteusza Zycha (Uniwersytet Warszawski).

Prace do konkursu, które Rada Wydawnicza rozpatrzy na następnym posiedzeniu, należy zgłaszać do 15 marca 2016 r. (decyduje data wpływu).

Więcej informacji o programie

Informacji o programie MONOGRAFIE i nowych konkursach udziela koordynator programu: Julia Zimmermann, julia.zimmermann@fnp.org.pl, (22) 311 84 31.

Cofnij