Czwarte konkursy w programach HOMING i POWROTY rozstrzygnięte

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła czwarte konkursy w programach HOMING i POWROTY. Finansowanie w łącznej wysokości 11,2 mln złotych otrzyma piętnaścioro młodych badaczek i badaczy, którzy będą realizować w Polsce innowacyjne projekty B+R.

W ramach programu HOMING, skierowanego do osób z zagranicy, które chcą realizować w Polsce projekt badawczy, karierę w naszym kraju będzie rozwijało 12 młodych doktorów. Otrzymają oni łącznie 8,8 mln zł na realizację projektów o charakterze staży podoktorskich. Z kolei program POWROTY umożliwi trzem badaczkom powrót do pracy naukowej po przerwie związanej z rodzicielstwem. Na prowadzenie badań laureatki otrzymają łącznie 2,4 mln zł. Środki na finansowanie grantów w obu programach pochodzą z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Lista grantobiorców HOMING 4/2017

Lista grantobiorców POWROTY 4/2017

Do czwartego konkursu w programie HOMING zgłoszono 45 projektów, natomiast do programu POWROTY ? 27 projektów. Laureatki i laureaci obu programów będą współpracować z 26 zagranicznymi partnerami naukowymi, 6 polskimi partnerami naukowymi oraz trzema partnerami gospodarczym z Polski. Środki pozyskane od FNP pozwolą na sfinansowanie co najmniej 21 miejsc pracy dla naukowców zatrudnionych w projektach oraz 29 stypendiów dla studentów i doktorantów zaangażowanych w realizację prac badawczych.

Finansowanie projektów zostało przyznane na dwa lata. Laureaci zostali wyłonieni w toku trzyetapowej oceny merytorycznej dokonywanej przez recenzentów zagranicznych i ekspertów zasiadających w dwóch panelach: naukowo-gospodarczym oraz interdyscyplinarnym.

Program HOMING wspiera badaczy powracających lub przyjeżdżających z zagranicy do pracy naukowej w Polsce. W ramach programu przyznawane są dwuletnie granty w wysokości ok. 800 tys. zł na projekt o charakterze stażu podoktorskiego. Projekty mogą być realizowane w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce.

Wyniki konkursu HOMING 4_2017-infografika

Program POWROTY skierowany jest do badaczy, którzy na wczesnym etapie swojej kariery zawodowej przerwali prowadzenie prac B+R ze względu na rodzicielstwo lub z powodu pracy w innym sektorze gospodarki. Wysokość dwuletnich grantów w tym programie to ok. 800 tys. zł. Projekty mogą być realizowane w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce.

Wyniki konkursu POWROTY 4_2017-infografika

W obu programach o dofinansowanie przeznaczone jest dla młodych doktorów – niezależnie od narodowości. Przedmiotem projektów, realizowanych obowiązkowo we współpracy z partnerem naukowym (krajowym lub zagranicznym), mogą być przełomowe w skali międzynarodowej prace B+R o dużym znaczeniu dla gospodarki i społeczeństwa, zwłaszcza z zakresu Krajowej Inteligentnej Specjalizacji. Z otrzymanych środków laureaci mogą sfinansować m.in. wynagrodzenia, stypendia, a także prace zlecone (podwykonawstwo), szkolenia i staże w ramach rozwoju kadr oraz pokryć inne koszty związane z prowadzeniem prac B+R.

Więcej informacji na stronach programów: HOMING i POWROTY.

Obejrzyj animacje o programach HOMING i POWROTY.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom!

 

zestawienie 2 logotypów_IR i EFRR_kolor

 

Cofnij