Czy kontakt poprawia sytuację mniejszości? Publikacja laureata FNP w Nature Human Behaviour

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Sukcesy naszych laureatów
-A A+

Laureat programów FNP prof. Michał Bilewicz, kierownik Centrum Badań nad Uprzedzeniami i Olga Kuzawińska, studentka Wydziału Psychologii UW, są współautorami publikacji, która 27 stycznia ukazała się w czasopiśmie ?Nature Human Behaviour?. Praca dotyczy wpływu kontaktu międzygrupowego na gotowość członków grup mniejszościowych i większościowych do aktywnego przeciwdziałania dyskryminacji.

Od lat pięćdziesiątych psychologowie uznawali kontakt międzygrupowy za najlepszy sposób na ograniczenie uprzedzeń i stereotypów. Osobiste kontakty miały poprawiać nastawienie do obcych, ograniczać lęk i prowadzić do większej akceptacji dla mniejszości. Od jakiegoś czasu pojawiały się jednak pojedyncze doniesienia z badań sugerujące, że kontakt może działać demobilizująco na mniejszości: bliskie relacje z większością mogą osłabiać w nich świadomość dyskryminacji. W najnowszym numerze czasopisma Nature Human Behaviour ukazał się artykuł rozstrzygający tą kontrowersje w badaniu przeprowadzonym w 69 krajach na prawie 5 tysiącach osób heteroseksualnych, prawie 4 tysiącach osób nieheteroseksualnych, ponad 3 tysiącach przedstawicieli grup większościowych oraz 1000 osób należących do mniejszości narodowych.

Zespół badawczy, którego polską część stanowili pracownicy Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego realizujący projekt LCure w ramach grantu uzyskanego w programie TEAM FNP, wykazał, że kontakt może faktycznie działać demobilizująco na mniejszości, zmniejszając ich zaangażowanie w walce o swoje prawa. Z drugiej strony ? kontakt zwiększa zaangażowanie grup większościowych. ?Im więcej znamy Ukraińców czy osób nieheteroseksualnych, tym bardziej prawdopodobne że pójdziemy na Marsz Równości czy poprzemy politykę ułatwiającą funkcjonowanie imigrantów, jak choćby obecność napisów ukraińskich w urzędach czy punktach informacyjnych?, podsumowuje dr hab. Michał Bilewicz, prof. UW, kierownik polskiej części badania i współautor artykułu. ?Od tego, jak duża będzie gotowość do działania zwykłych ludzi na rzecz grup imigranckich zależy w dużym stopniu, czy Polska będzie postrzegana jako pożądany kraj emigracji zarobkowej, w którym Ukraińcy czy Nepalczycy będą czuli się dobrze ? dlatego warto zadbać o codzienne kontakty?, dodaje.

Projekt finansowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w programie TEAM ?Language as a cure: linguistic vitality as a tool for psychological well-being, health and economic sustainability (LCure)? realizowany jest przez Wydział Artes Liberales i Centrum Badań nad Uprzedzeniami Wydziału Psychologii UW. Obejmuje on badania grup mniejszościowych i imigranckich skoncentrowane na czynnikach zwiększających dobrostan psychologiczny i aktywność społeczną Ukraińców, Wilamowian, Łemków w Polsce oraz Nahua w Meksyku. Projektem kierują dr hab. Justyna Olko (Wydział ?Artes Liberales?) oraz dr hab. Michał Bilewicz, prof. ucz. Współautorką artykułu na łamach Nature Human Behavior jest też stypendystka projektu Olga Kuzawińska.

Więcej informacji:

Źródło informacji: Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (www.psych.uw.edu.pl)

Zdjęcie: Pixabay.com

 

Cofnij