Dlaczego warto ?zapisać dobro? Fundacji na rzecz Nauki Polskiej?

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

W dniach 20-26 marca trwa akcja ?Zapisz Dobro?, realizowana przez organizacje działające w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej Napisz Testament. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej współtworzy tę inicjatywę i zachęca do świadomego rozporządzania własnym majątkiem, w tym również do wsparcia nauki poprzez zapis testamentowy.

Badania pokazują, że 6 proc. spośród osób przygotowujących testamenty uwzględnia w nich fundacje lub stowarzyszenia. Zapis testamentowy dla danej organizacji to wyraz wsparcia wartości, które są bliskie sporządzającemu taki dokument. Z myślą o tych wszystkich osobach, ale również o tych, które od dawna planują napisać testament, lecz nigdy nie mają na to czasu, 20 marca ruszyła kampania ?Zapisz Dobro?.

post z grafiką_1

Wsparcie nauki

W przypadku uwzględnienia w testamencie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej przekazane środki zostaną w całości przeznaczone na sfinansowanie stypendiów dla młodych naukowców w programie START albo dla innej grupy uczonych uzgodnionej przez testatora z FNP.

Zapis testamentowy na rzecz badaczy sporządził prof. Wacław Szybalski. Dzięki przekazanym funduszom od roku 2022 FNP przyznaje stypendium im. prof. Wacława Szybalskiego. Otrzymują je laureatki lub laureaci konkursu w programie START, wyróżnieni za nowatorskie osiągnięcia w zakresie biotechnologii, genetyki lub biologii molekularnej. Szczegółowe informacje na stronie: start.fnp.org.pl.

Profesor Wacław Szybalski (1921-2020) był wybitnym polskim naukowcem urodzonym w Lwowie, genetykiem, który stworzył  podwaliny do powstania współczesnej biotechnologii i biologii molekularnej. Dzięki Jego pionierskim badaniom powstały nowe dziedziny nauki, takie jak biologia syntetyczna i terapia genowa. Pracował m.in. w University of Wisconsin-Madison. Jego wybitne osiągnięcia zostały wyróżnione: doktorem honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Gdańskiego, Akademii Medycznej w Gdańsku, Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz przyznaniem przez Prezydenta RP Krzyża Wielkiego Orderu Odrodzenia Polski.

Oglądaj historię prof. Wacława Szybalskiego >>

Zapis testamentowy na rzecz FNP

Testament mogą sporządzić osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące w stanie wyrazić swoją wolę. Dokument ten należy napisać osobiście, bez niczyjej pomocy. Najbezpieczniejszą dla spadkodawcy i rekomendowaną przez nas formą testamentu jest akt notarialny. Sporządzenie testamentu w obecności notariusza ? bez względu na to, czy odbędzie się to w kancelarii notarialnej czy też poza nią ? daje największą pewność, iż wola darczyńcy zostanie zrealizowana. Zgodnie z prawem testament można także sformułować ustnie lub własnoręcznie napisać i złożyć pod nim swój podpis.

W testamencie można:

  • przekazać Fundacji dowolny składnik swojego majątku, np. kwotę pieniężną lub nieruchomość. Propozycja zapisu w testamencie: pobierz
  • ustanowić FNP jedynym spadkobiercą (np. w sytuacji gdy brak jest innych spadkobierców lub gdy interesy najbliższych zostały zabezpieczone w inny sposób). Propozycja zapisu w testamencie: pobierz
  • powołać FNP do spadku wspólnie z innymi osobami lub instytucjami, którym chcą Państwo przekazać swój majątek. Propozycja zapisu w testamencie: pobierz

Dowiedz się więcej >>


Kampanię ?Zapisz Dobro? można śledzić w portalach: www.napisztestament.org.pl, www.zapiszdobro.pl; oraz poprzez media społecznościowe: Facebook ? http://www.facebook.com/NapiszTestament; LinkedIn ? https://www.linkedin.com/company/napisz-testament/. W ramach publikowanych treści udostępniana jest seria webinarów na tematy spadkowo-testamentowe, które powstały przy udziale największych ekspertów prawa spadkowego.

Badania cytowane w artykule przeprowadzone zostały przez Research Collective na zlecenie Fundacji Otwarte Forum we współpracy z kancelarią prawno-podatkową GWW (2022). Więcej informacji o badaniu na stronie https://www.napisztestament.org.pl/aktualnosci/tylko-9-na-100-polakow-napisalo-testament/.

Cofnij