Dodatkowe środki dla beneficjentów Działania 4.4 POIR na badania dotyczące pandemii COVID-19

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zaprasza beneficjentów programów TEAM, TEAM-TECH (wraz z konkursami typu core-facility), First TEAM, HOMING oraz POWROTY do składania wniosków o sfinansowanie nowych zadań badawczych, służących zwalczaniu pandemii COVID-19, w trwających projektach w działaniu 4.4. PO IR.

Kto może złożyć wniosek

O finansowanie ubiegać się może kierownik projektu wraz z jednostką naukową, realizujący projekt w ramach Działania 4.4 ?Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R? Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 ? 2020 (PO IR), w programach TEAM, TEAM-TECH (wraz z konkursami typu core-facility), First TEAM, HOMING oraz POWROTY.

Nie będą rozpatrywane wnioski beneficjentów, których projekty realizowane są w schemacie pomocy publicznej. W przypadku konsorcjów, finansowanie uzyskać może wyłącznie jednostka naukowa.

Oferta

W ramach naboru oferowane są:

  • zwiększenia dofinansowania dla już realizowanych projektów w działaniu 4.4 PO IR i
  • ewentualne przedłużenie tych projektów,

które mają umożliwić prowadzenie konkurencyjnych badań dotyczących tematyki COVID-19.

W przypadku akceptacji wniosku przyjęty zostanie nowy budżet projektu uwzględniający koszty niezbędne do wykonania zadań przewidzianych we wniosku.

Zakres tematyczny

Nowe zadania badawcze muszą dotyczyć tematyki związanej z pandemią COVID-19, np. zagadnień biologicznych koronawirusa SARS-CoV-2, medycznych, epidemicznych, diagnostycznych, związanych z zarządzaniem kryzysowym itp.

Zagadnienia badawcze mogą wpisywać się w dowolną dziedzinę naukową lub mieć charakter interdyscyplinarny.

Budżet

Na sfinansowanie nowych zadań badawczych Fundacja przeznaczy łącznie do 15 mln PLN.

Termin składania wniosków

Wnioski o zmiany w projektach przyjmowane będą w terminie od 15 kwietnia do 12 maja 2020 r. do godz. 16:00 czasu lokalnego.

Wniosek może zostać złożony nie później niż na 3 miesiące przed terminem zakończenia realizacji danego projektu.

Sposób składania wniosków

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu elektronicznego udostępnionego przez Fundację na stronie https://wnioski.fnp.org.pl (zakładka Wnioski o zmianę).

Dokumentacja

Szczegółowe informacje o zasadach składania wniosków oraz systemie oceny wniosków znajdują się w dokumencie Uzupełnienia dokumentacji konkursowych dla działania 4.4 PO IR w zakresie wprowadzania zmian w realizowanych projektach

Kontakt

Dodatkowych informacji udziela:  dr Anna Raiter-Smiljanic; anna.raiter@fnp.org.pl; tel kom. 502 648 327

Organizator naboru

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Uwaga

Wniosek może zostać złożony nie później niż na 3 miesiące przed terminem zakończenia realizacji danego projektu, przy czym zgodnie z ustawą z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. terminy zakończenia realizacji projektów ulegają wydłużeniu o 90 dni (treść ustawy DU poz. 694).

 

Pliki do pobrania: 

 

nowa belka (1)

 

 

Cofnij