Dofinansowanie zakupu aparatury specjalistycznej ? dodatkowy konkurs dla laureatów programów FIRST TEAM i MAB

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Uprzejmie informujemy, że laureaci programów FIRST TEAM i MIĘDZYNARODOWE AGENDY BADAWCZE mogą ubiegać się o dofinansowanie zakupu aparatury specjalistycznej w jednostkach naukowych, w których realizują swoje projekty.

Konkurs przewiduje dofinansowanie zakupu aparatury specjalistycznej rozumianej jako zestaw urządzeń badawczych, pomiarowych lub laboratoryjnych o małym stopniu uniwersalności i wysokich parametrach technicznych.

W ramach konkursu możliwy jest zakup aparatury niezbędnej do znaczącego rozwoju projektu w programie FIRST TEAM lub MAB i/lub rozwoju kadr B+R zaangażowanych w projekt, pod warunkiem, że jednostka nie dysponuje aparaturą, która mogłaby zostać użyta zamiennie, a uzyskanie dostępu do takiej aparatury w innej jednostce jest niemożliwe lub nieuzasadnione ekonomicznie.

Konkurs będzie prowadzony w trybie ciągłym w okresie od dnia 2 października 2017 r. do wyczerpania środków.

Wnioskodawcą może być kierownik projektu First TEAM lub MAB wraz z jednostką naukową, w której realizowany jest projekt. Wnioskodawcy mogą aplikować do konkursu po zawarciu umowy o powierzenie grantu, ale nie później niż na 18 miesięcy przed terminem zakończenia realizacji projektu.

W konkursie dla laureatów programu MAB wnioskowana kwota nabycia aparatury nie powinna być większa niż 3 500 000 zł, przy czym kierownik projektu MAB w ramach konkursu może składać kilka wniosków. Natomiast w konkursie dla laureatów programu FIRST TEAM wnioskowana kwota nabycia aparatury nie powinna być większa niż 750 000 zł, przy czym wnioskodawca może otrzymać dofinansowanie tylko raz. W uzasadnionych przypadkach Fundacja może przyjąć do finansowania wnioski przekraczające sugerowaną powyżej kwotę.

Aby zgłosić się do konkursu, należy złożyć wniosek online na stronie https://wnioski.fnp.org.pl.

Szczegółowe zasady uczestnictwa w konkursie i system oceny wniosków znajdują się w:

Więcej informacji o konkursie aparaturowym dla laureatów programu MAB udziela koordynator programu dr Katarzyna Wybrańska, tel. 22 845 95 47, e-mail: wybranska@fnp.org.pl.

Więcej informacji o konkursie aparaturowym dla laureatów programu FIRST TEAM udziela koordynator programu dr Anna Raiter-Smiljanic, tel. +48 22  311 84 42, e-mail: raiter@fnp.org.pl.

Informujemy także, że w dn. 17 października (wtorek) odbędzie się webinarium,  podczas którego szczegółowo zaprezentujemy nową ofertę oraz odpowiemy na wszelkie Państwa pytania i wątpliwości związane z konkursem.

 

zestawienie 2 logotypów_IR i EFRR_kolor

 

 

 

 

 

 

Cofnij