Dr Caterina Tarlazzi laureatką Honorowego Stypendium im. Leszka Kołakowskiego

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe, Informacje prasowe
-A A+

Dr Caterina Tarlazzi z Uniwersytetu Genewskiego została laureatką drugiego konkursu o Stypendium im. Leszka Kołakowskiego przyznawanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

Celem stypendium jest wyróżnienie uczonych, którzy już na początku swojej kariery naukowej mogą pochwalić się wybitnym dorobkiem w zakresie historii idei i filozofii średniowiecznej i nowożytnej do 1939 r.

Dr Caterina Tarlazzi specjalizuje się w historii filozofii średniowiecznej, a jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół problemu uniwersaliów, ze szczególnym uwzględnieniem myśli Piotra Abelarda. W swoich badaniach naukowych łączy zainteresowanie logiką i metafizyką z poszukiwaniem źródeł niepublikowanych manuskryptów i krytyką tekstów. Wśród jej opublikowanych prac znajduje się krytyka dzieła pt. ?Epistola de anima? Izaaka ze Stella. Na swoim koncie ma również odkrycie nowej wersji ?De discretione animae, spiritus et mentis? Acharda z Saint-Victor oraz nieznanego wcześniej manuskryptu ?Periesichen Augustini? ? tekstu przypominającego dzieła Alana z Lille. Jej ostatnie prace naukowe skupiają się na realistycznych teoriach rodzajów i gatunków, począwszy od XII wieku, w oparciu zarówno o publikowane, jak i niepublikowane źródła, a także badają ich powiązania z poglądami Piotra Abelarda.

LKHF Award Photo2
Na zdjęciu dr Caterina Tarlazzi

Dr Caterina Tarlazzi obroniła doktorat w trybie co-tutelle w 2013 roku, uzyskując tytuł Doctor Europaeus przyznany wspólnie przez Universit? degli Studi di Padova we Włoszech oraz Université Paris IV Sorbonne we Francji. Następnie otrzymała 3-letnie stypendium Akademii Brytyjskiej na Uniwersytecie w Cambridge. Od 2017 r. pracuje na  Uniwersytecie Genewskim. Jest stypendystką programów grantowych m.in.: Ambizione Fellowship przyznawanego przez Swiss National Science Foundation oraz Marie Skłodowska Curie Global Fellowship i zdobywczynią wielu wyróżnień i nagród za prowadzone badania.

Honorowe Stypendium im. Leszka Kołakowskiego jest przyznawane od 2016 r. Organizowany co dwa lata konkurs jest prowadzony w trybie nominacji ? kandydatów do konkursu zgłaszają imiennie zaproszeni uczeni z całego świata.  Roczne stypendium może być przyznane zarówno naukowcowi z Polski, jak i z zagranicy. Wyboru laureata dokonuje kapituła, w skład której wchodzą filozofowie i historycy idei o międzynarodowym autorytecie: dr Dmitri Levitin i sir Noel Malcolm z Uniwersytetu Oksfordzkiego, prof. Steven Nadler z Uniwersytetu Wisconsin-Madison, prof. Dominik Perler z Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie, prof. Bogdan Szlachta z Uniwersytetu Jagiellońskiego i prof. Catherine Wilson z Uniwersytetu w Yorku.

Wysokość stypendium wynosi 100 000 zł. Finansowanie pochodzi w połowie ze środków ustanowionego w tym celu Funduszu im. prof. Leszka Kołakowskiego i w połowie ze środków własnych Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Pierwszym laureatem Stypendium w 2016 r. został dr Dmitri Levitin z Uniwersytetu Oksfordzkiego.

*Na zdjęciu dr Caterina Tarlazzi (Fot. Archiwum prywatne)

Cofnij