Dr Dmitri Levitin laureatem Honorowego Stypendium im. Leszka Kołakowskiego

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Informacje prasowe
-A A+

Laureatem pierwszego konkursu o Stypendium im. Leszka Kołakowskiego przyznawanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej został dr Dmitri Levitin z Uniwersytetu Oksfordzkiego, który zajmuje się historią idei i historią filozofii.

Dr Dmitri Levitin jest absolwentem Uniwersytetu w Cambridge, na którym uzyskał stopień magistra filozofii oraz doktora historii. Pracę doktorską poświęconą historii filozofii w Anglii w latach 1650–1700 obronił w 2011 roku. W latach 2010–2015 pracował na Uniwersytecie w Cambridge. Otrzymał wiele nagród i wyróżnień – m.in. stypendium rektora Uniwersytetu w Edynburgu (2013–2014). Był także stypendystą Biblioteki Szekspirowskiej Folgera w Waszyngtonie (2013). Od 2015 roku pracuje jako post-doc na Uniwersytecie Oksfordzkim w prestiżowym All Souls College.

Jest autorem licznych publikacji poświęconych historii nowożytnej myśli europejskiej, m.in. historii filozofii, nauki, medycyny i stosunkom pomiędzy państwem a Kościołem. Obecnie pracuje nad dwiema monografiami. Pierwsza z nich dotyczy przemian intelektualnych i religijnych w Anglii w latach 1580–1750, a druga – metafizyki w europejskiej literaturze filozoficznej XVI i XVII wieku. Levitin porównuje w niej historyczne i filozoficzne dzieła Isaaca Newtona i Pierre’a Bayle’a.

Celem Honorowego Stypendium im. Leszka Kołakowskiego jest wyróżnienie uczonych z wybitnym dorobkiem naukowym w zakresie historii idei, filozofii średniowiecznej i nowożytnej do 1939 r. Roczne stypendium może być przyznane zarówno naukowcom z Polski, jak i z zagranicy. Konkurs jest prowadzony w trybie nominacji – kandydatów do konkursu zgłaszają imiennie zaproszeni uczeni z całego świata.

Wyboru laureata dokonuje Kapituła, w skład której wchodzą filozofowie i historycy idei o międzynarodowym autorytecie: prof. Rémi Brague z Ludwig-Maximilians-Universität w Monachium i L’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne w Paryżu, prof. Wolf Lepenies z Freie Universität w Berlinie, prof. Mark Lilla z Columbia University w Nowym Jorku, Sir Noel Malcolm z All Souls College w Oksfordzie, prof. Steven Nadler z University of Wisconsin-Madison w USA, prof. Bogdan Szlachta z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prof. Karol Tarnowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Wysokość stypendium w pierwszym konkursie wynosi 90 000 zł. Stypendium jest finansowane w połowie ze środków ustanowionego w tym celu Funduszu im. prof. Leszka Kołakowskiego i w połowie ze środków własnych Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Konkurs o stypendium im. Leszka Kołakowskiego jest organizowany raz na dwa lata.

*Na zdjęciu dr Dmitri Levitin (fot. Elena Kviatkovskaia)

Cofnij