Dr hab. Michał Tomza laureatem Medalu Młodego Uczonego

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Sukcesy naszych laureatów
-A A+

Dr hab. Michał Tomza z Instytutu Fizyki Teoretycznej Wydziału Fizyki UW, laureat programów START, HOMING i FIRST TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, został tegorocznym laureatem Medalu Młodego Uczonego Politechniki Warszawskiej. Medal Młodego Uczonego, ustanowiony przez Politechnikę Warszawską w 2007 roku, przyznawany jest za wybitne i uznane osiągnięcia w dziedzinie nauki i innowacji technicznej oraz inne wybitne osiągnięcia twórcze. Medal nadaje rektor PW na wniosek Kapituły Medalu uczonemu, który nie przekroczył 35 roku życia.

Wyróżnienie ma służyć promocji dokonań młodych naukowców cechujących się samodzielnością koncepcji twórczych i szczególną dynamiką rozwoju. Dr Tomza został nagrodzony za rozwijanie nowych koncepcji oraz metod teoretycznych do opisu i odkrywania właściwości ultrazimnej materii.

Medal wręczono 16 listopada podczas wirutalnego uroczystego posiedzenia Senatu PW zorganozowanego z okazji obchodów Dnia Politechniki Warszawskiej.

Medal Młodego Uczonego w poprzednich latach otrzymali również inni laureaci Fundacji na rzecz Nauki Polskiej: profesorowie Piotr Garstecki (laureat programu TEAM-TECH) i Maciej Wojtkowski (m. in. laureat programu START i Nagrody FNP). Wyróżnienie otrzymali także laureaci programu START ? dr Michał Grąt oraz dr Piotr Achinger.

Zdjęcie: Magdalena Wiśniewska-Krasińska

Cofnij