Dr Stanley Bill najlepszym wykładowcą Uniwersytetu w Cambridge

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

Dr Stanley Bill, pierwszy szef i profesor Katedry Studiów Polskich na Uniwersytecie w Cambridge w Wielkiej Brytanii, został uhonorowany doroczną nagrodą dla najlepszego wykładowcy, przyznawaną przez Związek Studentów Uniwersytetu w Cambridge (CUSU).

Katedra Studiów Polskich została zainaugurowana w październiku 2014 roku i była drugą po Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku inicjatywą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej związaną z tworzeniem katedr studiów polskich w prestiżowych ośrodkach akademickich za granicą. Katedra funkcjonuje w ramach Wydziału Języków Nowożytnych i Średniowiecznych Uniwersytetu w Cambridge i oferuje możliwość studiowania języka, historii i literatury Polski z uwzględnieniem zagadnień społecznych, kulturalnych i politycznych, stanowiąc kluczowe centrum badania i promowania polskiej tematyki w Zjednoczonym Królestwie, w Europie i na świecie.

Konkurs CUSU to inicjatywa oddolna, organizowana przez Związek Studentów Uniwersytetu w Cambridge, reprezentujący wszystkich słuchaczy uczelni i popierana przez władze szkoły. W tym roku formularz nominacji wypełniło 591 studentów, wybierając osoby, które miały pozytywny wpływ na ich osobisty i akademicki rozwój. Na krótką listę nominowanych do nagrody dla najlepszego wykładowcy, oprócz dra Billa trafiło jeszcze pięcioro wybitnych pedagogów Cambridge, reprezentujących biologię, politologię, neuronaukę i ekonomię. Wyróżnienia przyznawane przez CUSU pracownikom uczelni obejmują również kategorie takie jak innowacyjne nauczanie, wspieranie różnorodności (inkluzywność) i nagrodę dla najlepszego promotora pracy dyplomowej.

Martha Krish, koordynatorka CUSU do spraw edukacji, w komentarzu dotyczącym laureatów pisze, że na uczelni znanej z zatrudniania niezwykle utalentowanych pedagogów ?sam fakt, że jest się nominowanym do tej nagrody to już ogromne osiągnięcie (?). Te nagrody mają znaczenie, ponieważ biorą pod uwagę nie tyle średnią ocen czy inne statystyki takie jak odsetek studentów, którzy znaleźli po studiach pracę, co osobiste doświadczenie młodego człowieka ? osoby i działania, dzięki którym studiowanie ma sens i przynosi satysfakcję.?

Dr Bill urodził się w Wielkiej Brytanii i wychował w Australii. Uzyskał tytuł Bachelor of Arts z University of Western Australia i tytuł magistra europeistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przez kilka lat mieszkał w Bielsku-Białej, gdzie uczył języka angielskiego. Pracę doktorską poświęconą twórczości Czesława Miłosza obronił na Northwestern University w USA. Pierwszym szefem ośrodka studiów polskich w Cambridge został w wyniku międzynarodowego konkursu. Dziś w swojej pracy naukowej bada przede wszystkim literaturę i kulturę polską dwudziestego wieku, ze szczególnym naciskiem na religię i sekularyzację, relacje polsko-ukraińskie i postkolonialne spojrzenie na kulturową historię Polski. W tym roku Stanley Bill został też przez uczelnię uhonorowany awansem do stopnia starszego wykładowcy (Senior Lecturer).

Wyróżnienie dra Billa to już trzecia nagroda w ciągu ostatnich czterech lat, którą otrzymali od słuchaczy wykładowcy Sekcji Studiów Słowiańskich, do której należy Katedra Studiów Polskich. W zeszłym roku za innowacyjność nagrodzona została dr Susan Larsen, a w 2015 – dr Rory Finnin, szef sekcji, także został wykładowcą roku.

Więcej informacji:

  • O katedrach studiów polskich zainicjowanych przez FNP ? tutaj
  • O Studiach Polskich na Uniwersytecie w Cambridge ? tutaj
  • O dr. Stanleyu Billu ? tutaj.

Na zdjęciu: dr Stanley Bill / fot. archiwum Uniwersytetu Cambridge

Cofnij