Duże zainteresowanie Programem Współpracy Polsko-Ukraińskiej – dziękujemy!

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, FNP dla naukowców z Ukrainy
-A A+

Ponad 70 zgłoszeń wpłynęło do rozpatrzenia w pierwszym konkursie w ramach Programu Współpracy Polsko-Ukraińskiej, który został uruchomiony przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w marcu br. W 2022 r. FNP planuje sfinansować do 6 projektów, realizowanych wspólnie przez badaczy z Polski i Ukrainy. Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie programem i chęć wsparcia jak największej liczby badaczy i badaczek z Ukrainy, Fundacja zamierza uruchomić akcję fundraisingową, skierowaną zarówno do darczyńców indywidualnych, jak i instytucjonalnych.

Program Współpracy Polsko-Ukraińskiej został ogłoszony przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w marcu br. w obliczu brutalnej agresji Rosji na niepodległe państwo ukraińskie w geście solidarności z naszymi sąsiadami. Nabór wniosków do pierwszego konkursu był prowadzony od 16 marca do 29 kwietnia. Konkurs spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem, które przerosło nasze oczekiwania. Wnioski złożyło ponad 70 par naukowców i naukowczyń z Polski i Ukrainy prowadzących wspólne badania w zakresie nauk humanistycznych i społecznych. Aktualnie prowadzona jest ocena formalna nadesłanych zgłoszeń. Następnie zostaną one poddane ocenie merytorycznej, którą przeprowadzi komisja konkursowa złożona z niezależnych ekspertów.

Budżet jednego projektu na okres 12 miesięcy wynosi 268 800 zł  i obejmuje on zarówno środki na pokrycie wynagrodzenia dwóch wnioskodawców, jak i kosztów związanych z prowadzeniem badań (np. sprzęt, podróże, dostęp do baz danych, archiwów, tłumaczenia, promocję, wynagrodzenia dla studentów, etc.).

W celu zwiększenia liczby badaczek i badaczy z Ukrainy zaangażowanych w realizację projektów (w charakterze głównego wnioskodawcy, jak i współpracowników), Fundacja planuje uruchomienie akcji fundraisingowej oraz zawieranie partnerstw. Darowizn będzie można dokonywać za pośrednictwem specjalnie utworzonej platformy zbiórkowej. Już teraz zachęcamy do kontaktu z nami darczyńców instytucjonalnych, którzy chcieliby wesprzeć inicjatywę.

Kontakt dla darczyńców instytucjonalnych – Katarzyna Pronobis, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, email: pronobis@fnp.org.pl

Drugi konkurs w programie zostanie uruchomiony po ogłoszeniu wyników pierwszego naboru. Wnioski będzie można składać w terminie do 30 września br.

  • Więcej informacji o programie i warunki konkursu TUTAJ

 

Cofnij