Dwa międzynarodowe centra doskonałości powstaną w Łodzi i Otwocku

Dodano: :: Kategorie: Aktualności programowe
-A A+

Uprzejmie informujemy, że w ramach konkursu MAB PLUS 2017 powstaną nowe centra doskonałości w Łodzi i Otwocku. Profesor Klaus Müllen, kierownik tworzonego w Łodzi Międzynarodowego Centrum Badań nad Innowacyjnymi Bio-materiałami (ICRI-BioM) i profesor Piotr Paneth, jego dyrektor do spraw koordynacji działalności naukowej, będą prowadzić badania w zakresie biotechnologii molekularnej przy użyciu nowoczesnych technik komputerowych. Strategicznym partnerem naukowym ICRI-BioM będzie Instytut Badań Polimerów Maxa Plancka. W Polsce nowa jednostka będzie współpracować z Politechniką Łódzką.

Z kolei w Otwocku ma powstać Centrum Doskonałości NOMATEN, a jego założycielami będą profesor Sergio Bertolucci i doktor Paweł Sobkowicz. NOMATEN zajmie się projektowaniem, rozwijaniem i oceną funkcjonalnych właściwości nowych materiałów odpornych na wysokie temperatury, korozję i/lub promieniowanie. Lokalnym partnerem nowej jednostki jest Narodowe Centrum Badań Jądrowych, a partnerami zagranicznymi ? fiński Teknologian tutkimuskeskus oraz francuski Commissariat a l?énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA).

Konkurs MAB PLUS adresowany jest do beneficjentów programu Teaming prowadzonego przez Komisję Europejską i ma na celu stworzenie w Polsce wyspecjalizowanych, wiodących w skali światowej jednostek naukowych prowadzących interdyscyplinarne badania w międzynarodowych zespołach i stosujących najlepsze praktyki w zakresie identyfikowania programów i tematów badawczych, polityki personalnej i zarządzania pracami B+R, a także komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych.