Dwa spotkania autorskie

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Zapraszamy na spotkanie z dr. Marcinem Moskalewiczem, autorem książki: Totalitaryzm, narracja, tożsamość. Filozofia historii Hannah Arendt, wydanej w serii Monografie FNP. Spotkanie odbędzie się 12 maja br. o godz. 17.00 na Wydziale Nauk Społecznych UAM, Collegium Floriana Znanieckiego, Hyde Park Samarzewo przy ul. Samarzewskiego 89 w Poznaniu.

Książka Totalitaryzm, narracja, tożsamość. Filozofia historii Hannah Arendt, stanowi kompleksową analizę dorobku Hannah Arendt, intepretowanego w kontekście dzieł myślicieli przynależących z jednej strony do tzw. tradycji kontynentalnej (m.in. Walter Benjamin, Hans-Georg Gadamer, Martin Heidegger, Immanuel Kant, Reinhart Koselleck, Paul Ricoeur), z drugiej zaś – do tzw. tradycji analitycznej (m.in. Frank Ankersmit, Arthur Danto, Carl Gustav Hempel, Karl Raimund Popper, Jerzy Topolski, Hayden White). Kluczem do zrozumienia fragmentarycznej myśli Hannah Arendt jest filozofia historii zarówno w znaczeniu spekulatywnym, jak i krytycznym. Odpowiedź Arendt na totalitaryzm – na zwycięstwo fizjologii nad polityką – jest jednocześnie przemyślana i radykalna. Totalitaryzm nie okazuje się wyłącznie systemem sprawowania władzy, lecz stanowi skrajny przypadek opowiadania historii, fałszywy sposób tworzenia narracji, która sięga w głąb indywidualnej tożsamości.

W spotkaniu wezmą udział prof. Wojciech Brzechczyna, prof. Wiktor Werner oraz dr Marek Nowak.

Zaproszenie na spotkanie z dr. Marcinem Moskalewiczem

 

Kolejne spotkanie, na które zapraszamy będzie poświecone książce również wydanej w serii Monografie FNP: Przesiedlenia a pamięć. Studium (nie)pamięci społecznej na przykładzie ukraińskiej Galicji i polskich, autorstwa Anny Wylęgały. Spotkanie odbędzie się 14 maja br. o godz. 18.00 w Domu Spotkań z Historią przy ul. Karowej 20 w Warszawie.

Książka stanowi porównawcze case study pamięci społecznej w miejscach, które na skutek wojennych i tużpowojennych czystek etnicznych, masowych przesiedleń i migracji doświadczyły niemal całkowitej wymiany ludności. Żółkiew – do 1939 roku wieloetniczne (zamieszkane przez Żydów, Polaków i Ukraińców) miasteczko w województwie lwowskim, należące do II Rzeczpospolitej – po wojnie weszła w skład Ukraińskiej SRR. Krzyż, przed wojną niemiecki Kreuz (Ostbahn), znalazł się po 1945 roku w granicach polskich „ziem odzyskanych”. Oba miasta nie tylko straciły większość swoich mieszkańców i znaczną część tkanki miejskiej, zostały również pozbawione dotychczasowej tożsamości i historii.
 Na podstawie analizy ponad stu pięćdziesięciu wywiadów biograficznych i biograficzno-tematycznych autorka odtwarza proces kształtowania się nowej, powojennej rzeczywistości społecznej w obu miastach, ograniczony przez represywny system polityczny, wewnętrzne konflikty i indywidualne ludzkie dramaty. Pokazuje, w jaki sposób różne grupy nowych mieszkańców odnoszą się do przeszłości grupy własnej, obecnego miejsca zamieszkania oraz ludzi, którzy żyli tu przed nimi. 

Dyskusję wokół książki poprowadzi Dominik Czapigo,  a udział w niej wezmą: dr hab. Piotr Kwiatkowski,  prof. Tomasz Styjek oraz red. Adam Szostkiewicz. 

Zaproszenie na spotkanie z Anną Wylęgałą

 

Na oba spotkania wstęp wolny, zapraszamy.

Cofnij