Dwie nowe książki w programie MONOGRAFIE

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Informujemy, że Rada Wydawnicza FNP, pełniąca rolę jury konkursu w programie MONOGRAFIE, zakwalifikowała do wydania w serii ?Monografie FNP? dwie nowe prace: Tekstualizacja doświadczenia. Studia o piśmiennictwie greckim autorstwa dra hab. Pawła Majewskiego z Uniwersytetu Warszawskiego oraz pracę pt. Komedia według Terencjusza dr hab. Ewy Skwary z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Prace do konkursu, które Rada Wydawnicza rozpatrzy na następnym posiedzeniu, należy zgłaszać do 9 czerwca 2015 r. (decyduje data wpłynięcia).

Cofnij