Dyplom od dzieci

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci wyróżnił Fundację dyplomem za wspomaganie działań Funduszu skierowanych do wybitnie uzdolnionych dzieci. Dyplom odebrał prezes FNP ? prof. Maciej Żylicz ? podczas uroczystości wręczenia nominacji dla 521 tegorocznych podopiecznych Funduszu.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wspiera Fundusz od 2006 r., przekazując środki finansowe na jego działalność. W pierwszej fazie pomoc finansowa była udzielana na realizację konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej ? organizację uroczystości wręczania dyplomów finalistom polskich kwalifikacji oraz częściową refundację wyjazdów polskich uczestników na finał konkursu. Później środki pochodzące z FNP były także przeznaczane na finansowanie wyjazdów stypendystów Funduszu na warsztaty zagraniczne. Ostatnio, dzięki pomocy FNP, udało się także przygotować nową kampanię promocyjną Funduszu. Łączna kwota wsparcia finansowego udzielonego przez FNP wyniosła w latach 2006 ? 2010 prawie 300 000 zł.

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci istnieje od 1981 r. Jego celem jest poprawa warunków rozwoju dzieci i młodzieży, zwiększanie szans pełnego rozwoju dzieciom wybitnie uzdolnionym oraz poprawa opieki zdrowotnej nad dziećmi w Polsce do poziomu odpowiadającego aktualnemu stanowi wiedzy i standardom Światowej Organizacji Zdrowia. Od 1983 r. Fundusz realizuje program wspierania wybitnie uzdolnionych dzieci, który do roku 2010 objął ponad 11 tysięcy dzieci.

Cofnij