Dyskusja o projekcie Gospodarka-Edukacja-Nauka

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej jest inicjatorem konsultacji w sprawie opracowanych przez prof. Andrzeja Rabczenkę propozycji legislacyjnych związanych z wprowadzeniem w Polsce systemu ?Gospodarka-Edukacja-Nauka?.

W związku z tym w dn. 26 czerwca br. w siedzibie Fundacji odbyła się pierwsza dyskusja dotycząca tego projektu. W dyskusji udział wzięli przedstawiciele władz naukowych, środowiska naukowego oraz biznesu:

 • Prof. Jerzy Bal, p.o. Kierownika Zakładu Genetyki Medycznej Instytutu Matki i Dziecka
 • Prof. Maciej W. Grabski, Honorowy Członek Rady Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
 • Dr inż. Marek Hołyński, Dyrektor Instytutu Maszyn Matematycznych
 • Prof. Andrzej Jajszczyk, Dyrektor Narodowego Centrum Nauki
 • Dr inż. Karol Lityński, Prezes Zarządu Fundacji Centrum Innowacji FIRE
 • Richard Łada, Prezes ERMEL Consulting
 • Tomasz Nocuń, Kierownik Działu Finansowego w firmie Selvita
 • Prof. Leszek Pacholski, b. Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Dr Barbara Pastuszek-Lipińska, Kierownik Sekcji Zarządzania Programami Rozwoju Kadry Naukowej i Szkolnictwa Wyższego  NCBiR
 • Prof. Marek Ratajczak, Sekretarz Stanu w MNiSW
 • Prof. Piotr Zielenkiewicz, Dyrektor Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN

Podczas dyskusji analizowano poszczególne elementy projektu prof. Andrzeja Rabczenki, w którym wyróżnia on następujące moduły:

 1. Łączność gospodarki z nauką światową – Centra Wiedzy
 2. Struktura uczelni wyższej
 3. Finansowanie edukacji wyższej              
 4. Praktyki studenckie      
 5. Finansowanie Centrów Wiedzy              
 6. Wsparcie Biur Transferu Wiedzy
 7. Tworzenie na uczelniach laboratoriów B+R
 8. Upowszechnianie wiedzy
 9. Repozytorium Własności Intelektualnej             

Kolejna dyskusja, przybliżająca bardziej szczegółowo zagadnienia związane z możliwością wdrożenia omawianych zmian, odbędzie się we wrześniu.

Cofnij