Dyskusja o wyzwaniach dla polskiej nauki

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

W ramach międzynarodowej konferencji Multi-Pole Approach to Structural Biology Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zorganizowała 17 listopada dyskusję z udziałem wybitnych przedstawicieli nauki dotyczącą dylematów i wyzwań stojących przed polskimi badaczami w najbliższych latach.

W dniach od 16 do 19 listopada w Warszawie odbyła się konferencja Multi-Pole Approach to Structural Biology, koordynowana przez prof. dr. hab. Janusza Bujnickiego, laureata m.in. programówTEAM i IDEE dla POLSKI. Na zaproszenie organizatorów Fundacja podjęła się przygotowania i poprowadzenia debaty o wyzwaniach dla polskiej nauki i o nowych strategiach jej rozwoju, wykorzystujących rozwiązania o dużym stopniu innowacyjności ? takich, które są dopiero na etapie planowania lub wczesnego wdrożenia w innych krajach.

W dyskusji panelowej wzięli udział zaproszeni przez FNP cenieni naukowcy, mający również doświadczenie w zarządzaniu nauką:

  • prof. Michał Karoński, UAM, przew. Rady Narodowego Centrum Nauki,
  • prof. Krzysztof Kurzydłowski, PW, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
  • prof. Alexander  Wlodawer , uczony amerykański polskiego pochodzenia, szef laboratorium w National Cancer Institute (Frederick, USA),
  • prof. Witold Filipowicz, pracuje w Szwajcarii od 1984 r., szef zespołu w Friedrich Miescher Institute for Biomedical Research (Bazylea).
  • prof. Janusz Bujnicki, szef zespołu w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

Dyskusję poprowadził prof. Maciej Żylicz, prezes FNP. Rozpoczął ją od przedstawienia wyników badania przeprowadzonego w tym roku przez Martę Łazarowicz ? Kowalik (FNP) – dotyczącego opinii zagranicznych naukowców o możliwości podjęcia pracy w Polsce.

Dyskusja skoncentrowana była na kwestii tworzenia warunków dla szybszej poprawy jakości badań naukowych prowadzonych w Polsce. Paneliści i uczestnicy konferencji podkreślali z jednej strony wagę już przeprowadzonych zmian, poprawę warunków pracy w Polsce, czy dostępności grantów badawczych dla młodych naukowców, ale z drugiej – wskazywali na konieczność szybszego rozwoju i konsekwencji w działaniu na rzecz zmian. Z wypowiedzi panelistów wynikało, że wielką szansą dla polskiej nauki jest powstanie NCN i zmiana formuły działania NCBiR. Ze względu na udział w konferencji wielu zagranicznych naukowców oraz Polaków od wielu lat pracujących poza granicami kraju, istotnym wątkiem w dyskusji była także potrzeba walki ze stereotypami, które w dużym stopniu wpływają na  odbiór polskiej nauki w świecie i blokują jej rozwój. Wielu dyskutantów zachęcało do zwiększenia wysiłków na rzecz wzmacniania mobilności w Polsce ? tej wyjazdowej (przede wszystkim na etapie ?post-doca?), oraz powrotowej (w okresie zdobywania niezależności badawczej i tworzenia własnego zespołu).

Cofnij