Dziękujemy za 1% dla młodych naukowców!

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

Serdecznie dziękujemy za zaufanie wszystkim, którzy zdecydowali się przekazać swój 1% Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, aby pomóc młodym naukowcom ? stypendystom programu START.

W okresie letnim urzędy skarbowe przekazywały na konto Fundacji środki z 1% podatku należnego za 2019 r. Wiemy już, że w tym roku przekazali nam Państwo łącznie aż 81.930,20 złotych. Dzięki osobom, które uwzględniły naszą Fundację w swoich zeznaniach podatkowych za 2019 rok, będziemy mogli sfinansować wyróżnienia dla najwybitniejszych stypendystów programu START w ogłoszonym właśnie konkursie START 2021. Wyróżnienie w programie START mogą otrzymać kandydaci, których osiągnięcia badawcze zostały najwyżej ocenione przez recenzentów konkursu w obszarze nauk humanistycznych i społecznych, przyrodniczych i medycznych oraz ścisłych i technicznych. Stypendia wyróżnionych laureatów są powiększone ? w ubiegłych latach wynosiły 36 000 zł.

Jak w ostatnich latach wykorzystaliśmy środki uzyskane z 1%?

Dzięki środkom uzyskanym przez FNP z wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych najwyżej ocenieni w konkursie laureaci programu START otrzymują podwyższone stypendia:

  • W 2020 r. podwyższone stypendia otrzymali: dr Magdalena Migalska z Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, mgr Rafał Muda z Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, mgr inż. Krzysztof Ptaszyński z Instytutu Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk, mgr Monika Żukowska z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
  • W 2019 r. podwyższone stypendia otrzymało czworo laureatów: mgr Agata Perlińska z Centrum Nowych Technologii na Uniwersytecie Warszawskim (więcej o badaniach laureatki tutaj) i mgr Michał Parniak-Niedojadło z Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego (więcej o badaniach laureata tutaj), mgr Rafał Szabla z Instytutu Fizyki PAN w Warszawie (więcej o badaniach laureata tutaj), mgr Michał Włodarczyk z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego (więcej o badaniach laureata tutaj).
  • W 2018 r. podwyższone stypendia otrzymali: mgr Przemysław Mróz z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego, który prowadzi pionierskie badania z zakresu astronomii, m.in. stworzył unikalny na skalę światową atlas gwiazd nowych klasycznych (więcej o badaniach laureata tutaj)oraz dr inż. Michał Winiarski z Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej, który w swojej pracy naukowej skupia się na syntezie i badaniu właściwości nowych materiałów i zajmuje się związkami międzymetalicznymi.

Jednocześnie prosimy Państwa o dalszą pomoc w sfinansowaniu stypendiów w programie STARTKażda, nawet najmniejsza cegiełka na rzecz najzdolniejszych młodych naukowców, ma dla nas ogromne znaczenie. Przyszłych stypendystów programu mogą Państwo wesprzeć zarówno przekazując 1% podatku, jak i ofiarowując darowiznę na stypendium START na stronie.  

Dziękujemy! #WspieramStart

Cofnij