Dziękujemy za 1%!

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

Bardzo dziękujemy za zaufanie wszystkim, którzy zdecydowali się na wsparcie swoim jednym procentem podatku najzdolniejszych młodych naukowców.

W okresie letnim urzędy skarbowe przekazywały na konto Fundacji środki z 1% podatku należnego za 2017 r. Wiemy już, że w tym roku przekazali nam Państwo łącznie 74 977,52 PLN.

Dzięki osobom, które uwzględniły naszą Fundację w swoich zeznaniach podatkowych za 2017 rok, będziemy mogli sfinansować wyróżnienia dla najwybitniejszych stypendystów programu START w ogłoszonym właśnie konkursie START 2019.

Wyróżnienie w programie START mogą otrzymać kandydaci, których osiągnięcia badawcze zostały najwyżej ocenione przez recenzentów konkursu w obszarze nauk humanistycznych i społecznych, przyrodniczych i medycznych oraz ścisłych i technicznych. Stypendia wyróżnionych laureatów są powiększone ? w ubiegłych latach wynosiły 36 000 zł.

Jak do tej pory wykorzystaliśmy środki uzyskane z 1%?

Dzięki środkom uzyskanym przez FNP z wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych od 2010 roku najwyżej ocenieni w konkursie laureaci programu START otrzymują podwyższone stypendia:

  • W 2018 r. podwyższone stypendia otrzymali: mgr Przemysław Mróz z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego, który prowadzi pionierskie badania z zakresu astronomii, m.in. stworzył unikalny na skalę światową atlas gwiazd nowych klasycznych oraz dr inż. Michał Winiarski z Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej, który w swojej pracy naukowej skupia się na syntezie i badaniu właściwości nowych materiałów i zajmuje się związkami międzymetalicznymi.
  • W 2017 r. podwyższone stypendia otrzymali Michał Jachura z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie optyki kwantowej i technologii kwantowych, dr Mateusz Konczal z Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za osiągnięcia związane z fundamentalnymi problemami biologii, które mają istotne znaczenie dla zrozumienia molekularnych podstaw adaptacji oraz dr Joanna Kułaga-Przymus z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, uznawana za jedną z najlepszych przedstawicielek młodego pokolenia polskich matematyków.
  • W 2016 r. podwyższone stypendia otrzymali: dr Michał Pilipczuk z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego, którego prace dotyczą fundamentalnych zagadnień informatyki teoretycznej; dr Piotr Rzymski z Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, badacz o imponującym dorobku naukowym z zakresu biologii środowiskowej i aktywny popularyzator nauki; dr hab. Krzysztof Sośnica z Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, który jest współautorem empirycznego modelu orbit dla satelitów geodezyjnych i oprogramowania do precyzyjnych analiz obserwacji satelitarnych.
  • W 2015 r. podwyższone stypendia otrzymali: dr Michał Pilipczuk z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego, który zajmuje się informatyką teoretyczną i ma znaczące osiągnięcia w zakresie algorytmiki, dr Michał Tomza z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzący badania w zakresie chemii i fizyki teoretycznej, mgr Michał Jakubowicz z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który prowadzi badania o światowym wymiarze w zakresie nauk geologicznych, mgr inż. Maciej Wielgus z Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, który zajmuje się zaawansowanymi matematycznymi metodami analizy sygnałów, dr Mateusz Chmurski z Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, literaturoznawca, jeden z wybitniejszych znawców modernizmu w literaturze Europy Środkowo-Wschodniej.
  • W 2014 r. podwyższone stypendia otrzymało czworo stypendystów: dr Agata Cygan z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK specjalizująca się w spektroskopii, Tomasz Kamiński z Instytutu Chemii Fizycznej PAN za badania nad zastosowaniem mikroprzepływów dwufazowych w mikrobiologii, biochemii i diagnostyce medycznej; dr inż. Joanna Olesiak-Bańska z Wydziału Chemii Politechniki Wrocławskiej za pionierskie badania w dziedzinie inżynierii materiałowej; dr inż. Weronika Wituszyńska z Wydziału Ogrodnictwa SGGW, która zajmuje się genetyką funkcjonalną roślin.
Wojciech Fendler
? Dzięki stypendium START możemy robić to, co jest naprawdę ważne. Ten program otwiera drzwi do wielkiej nauki wielu młodym naukowcom ? mówi dr hab. Wojciech Fendler, laureat programu START w 2012 i 2013 roku, wyróżniony w konkursie. Fot. Magdalena Wiśniewska-Krasińska
  • W 2013 r. podwyższone stypendia otrzymali: dr hab. Wojciech Fendler z Kliniki Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za badania nad mechanizmami powstawania cukrzycy monogenowej oraz dr hab. inż. Grzegorz Soboń z Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, który zajmuje się tematyką laserów wykorzystujących grafen.
  • W 2012 r. podwyższone stypendium otrzymał dr Paweł Kurzyński z Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu za badania z zakresu kwantowej teorii informacji.
  • W 2011 r. podwyższone stypendium otrzymał Michał Kamiński z Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie za badania służące wczesnemu wykrywaniu raka jelita grubego.
  • W 2010 r. podwyższone stypendium otrzymał dr Radosław Adamczak z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego za badania w obszarze matematyki.

Jednocześnie prosimy Państwa o dalszą pomoc w sfinansowaniu stypendiów w programie START. Każda, nawet najmniejsza cegiełka na rzecz najzdolniejszych młodych naukowców ma dla nas ogromne znaczenie. Przyszłych stypendystów programu mogą Państwo wesprzeć zarówno przekazując 1% podatku, jak i ofiarowując darowiznę na stypendium START na stronie https://start.fnp.org.pl/wesprzyj/

Dziękujemy!

Cofnij