Dzień Informacyjny KPK z udziałem przedstawiciela Fundacji

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE organizuje Dzień Informacyjny pod hasłem ?Upowszechnianie doskonałości i poszerzanie uczestnictwa? (Spreading Excellence and Widening Participation). Upowszechnianie doskonałości jest jedną z kluczowych inicjatyw Komisji Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020. Jej celem jest pełne wykorzystanie europejskiego potencjału badawczego oraz zadbanie o to, by korzyści z gospodarki opartej na innowacjach były możliwie największe i szeroko rozpowszechnione w całej Unii zgodnie z zasadą doskonałości.

Wydarzenie jest okazją do tego, by przybliżyć idee całego programu oraz jego kluczowych działań: Teaming?u, Twinning?u oraz ERA Chair. Jest ono skierowane przede wszystkim do jednostek badawczo-rozwojowych, uniwersytetów oraz wszystkich podmiotów zainteresowanych tą tematyką oraz pozyskaniem funduszy w kolejnych konkursach.

Podczas wydarzenia będzie można zapoznać się z dotychczasowymi działaniami Komisji Europejskiej w zakresie UDPU, a także dowiedzieć się o planowanych konkursach. Na spotkaniu będą obecni beneficjenci, ewaluatorzy oraz przedstawiciele jednostek zaangażowanych w tę inicjatywę, takich jak: FNP, NCBR. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zabierze głos w części poświęconej Teaming’owi. Nasz przedstawiciel zaprezentuje założenia oraz wytyczne programu Międzynarodowe Agendy Badawcze.

Będzie to doskonała okazja do pogłębienia wiedzy, zadania pytań oraz do odbycia indywidualnych konsultacji z panelistami.

Dzień informacyjny odbędzie się 26 kwietnia w siedzibie IPPT PAN przy ulicy Adolfa Pawińskiego 5B w godzinach 9:30-16:00

Prezentacje będą przedstawiane w języku polskim lub angielskim.

Rejestracja online

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem spotkania.

Cofnij