Dziewiętnaste spotkanie z cyklu WIELOGŁOS O MONOGRAFIACH FNP

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

18 maja, o godz. 18.00, w siedzibie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej odbyło się dziewiętnaste już  spotkanie z cyklu WIELOGŁOS O MONOGRAFIACH FNP, tym razem pod hasłem ?Formy ekspresji ?ja? ? polskie oświecenie i nowoczesność?. Było to spotkanie wyjątkowe nie tylko ze względu na znamienitych gości i niepowtarzalny charakter spotkań z cyklu Wielogłos o Monografiach FNP. Wyjątkowe było także dlatego, że ? po bardzo długiej przerwie spowodowanej obostrzeniami pandemicznymi i po ośmiu spotkaniach przeprowadzonych online ? mogliśmy spotkać się w siedzibie naszej Fundacji.

Pretekstem do spotkania była książka autorstwa pani dr Patrycji Bąkowskiej pt. Formy ekspresji podmiotowości nowoczesnej. Tożsamość indywidualna i zbiorowa w poezji polskiej schyłku XVIII i początku XIX wieku, wydana w serii Monografie FNP pod koniec ubiegłego roku.

Spotkanie w Fundacji prowadził pan prof. Marcin Cieński: historyk literatury i komparatysta, członek Rady Naukowej IBL PAN, Komitetu Nauk o Literaturze PAN oraz redakcji ?Wieku Oświecenia?. Profesor jest specjalistą w zakresie literatury XVIII wieku oraz współczesnej, jest też Autorem wielu książek o oświeceniu w Polsce i nie tylko.

Zaproszenie do dyskusji przyjęła także pani dr Olga Szmidt, literaturoznawczyni i krytyczka literaka z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pani Szmidt zajmuje się problemem podmiotowości w nowoczesności, teorią literatury, literaturą światową oraz kulturą popularną.

Trzecim gościem był pan dr hab. Piotr Morawski, kulturoznawca specjalizujący się w historii teatru, historyk kultury. W zakresie jego zainteresowań znajdują się też współczesne praktyki performatywne, krytyka instytucjonalna w teatrze, wytwarzanie dyskursów na temat teatru, performansów i widowisk.

Pani dr Patrycja Bąkowska, Laureatka konkursu Monografie FNP, świetnie wybrnęła z trudnej roli Autorki poniekąd tłumaczącej się ze swoich wyborów naukowych gościom i publiczności. Gwiazda dziewiętnastego spotkania z cyklu Wielogłos o Monografiach FNP, absolwentka poznańskiej polonistyki oraz Interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie translatologii i komparatystyki literatur i języków słowiańskich, zajmuje się na co dzień literaturą i kulturą oświecenia ze szczególnym uwzględnieniem dokonujących się w jego obrębie przemian antropologicznych, tożsamościowych i estetycznych.

Wedle Autorki książki pt. Formy ekspresji podmiotowości nowoczesnej. Tożsamość indywidualna i zbiorowa w poezji polskiej schyłku XVIII i początku XIX wieku, specyfika okresu Oświecenia w Polsce, zdeterminowanego zjawiskami ogólnoeuropejskimi jednak z wyraźnymi tendencjami lokalnymi sprawia, że literatura powstała w jego ramach odzwierciedla na wielu różnych poziomach kształtowanie się tożsamości zarówno w jej wymiarze indywidualnym, jak i zbiorowym.

Dyskusja ? może dlatego, że wreszcie przeprowadzona ?na żywo? ? przebiegała wyjątkowo burzliwie, wielowątkowo i dygresyjnie. Mowa była nie tylko o niuansach i meandrach ekspresji „ja”, ale też o ramach czasowych, pojęciowych i ideologicznych dla oświecenia polskiego oraz zagranicznego. Dyskutanci nawiązali m.in. do filozofii Jean-Jacques?a Rousseau, myśli Ignacego Krasickiego, a nawet do Gombrowiczowskiej ?gęby? i mechanizmów tworzenia ?ja? w literaturze, teatrze, a nawet codzienności.

Zapraszamy do śledzenia informacji o kolejnym spotkaniu z cyklu Wielogłos o Monografiach FNP, które odbędzie się już po akademickiej przerwie letniej, we wrześniu.

Cofnij