InstytucjaBeneficjentPrzedmiot subwencjiSubwencja w zł
Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci, WarszawaRyszard Rakowski, Joanna Kuleszadofinansowanie udziału w warsztatach naukowych:
European Space Camp, Norweska Baza Rakietowa w Andoya
(2 osoby); International Science Camp,
Uniwersytet w Getyndze (2 osoby)
20 000
Instytut Archeologii i Etnologii PAN, WarszawaDoc. dr hab. Andrzej Janeczekdofinansowanie digitalizacji mapy topograficznej Galicji 1779-178334 800
Stowarzyszenie Naukowe Collegium Invisible, WarszawaTymon Słoczyńskidofinansowanie realizacji Programu Tutorialnego35 250
Instytut Archeologii, Uniwersytet WarszawskiProf. dr hab. Barbara Kaimdofinansowanie wykonania pełnej, nowoczesnej dokumentacji
ruin trzech obiektów archeologicznych w prowincji Chorasan
oraz próby ich precyzyjnego datowania przy zastosowaniu
metod niewymagajacych długotrwałych badań wykopaliskowych
34 700
Cofnij