Edycja 2007BeneficjentPrzedmiot subwencjiKwota subwencji w zł
1Fundacja Centrum Innowacji FIREKontynuacja projektu Mazowiecki Ośrodek Patentowy w 2008 r.202 500
2Klub Stypendystów Zagranicznych Fundacji na rzecz Nauki PolskiejOpracowanie i wydanie publikacji Księga Stypendystów Zagranicznych FNP14 000
3Krajowy Fundusz na rzecz DzieciDofinansowanie udziału stypendystów KFnrD - wybitnie uzdolnionych uczniów w warsztatach badawczych, obozach i spotkaniach naukowych za granicą w 2008r.69 300
4Stowarzyszenie Naukowe COLLEGIUM INVISIBLEDofinansowanie programu tutorialnego Collegium Invisible w 2008 r.44 700
5Towarzystwo Naukowe w ToruniuSfinansowanie aplikacji Księgi pruskie w internecie , która umożliwi nieodpłatny dostęp do zawartości średniowiecznych i nowożytnych ksiąg rękopismiennych różnego pochodzenia55 000
6Towarzystwo Naukowe WarszawskieSfinansowanie wystawy z okazji 100. rocznicy założenia TNW15 000
7Towarzystwo Popierania i Krzewienia NaukSfinansowanie Nagrody im. Grzegorza Białkowskiego oraz Nagrody im. Klemensa Szaniawskiego i im. Aurelii Baczko34 000
8Fundacja Ośrodka KARTADofinansowanie programu "Indeks Represjonowanych" nt. losów obywateli polskich represjonowanych w ZSRR po 17 września 1939 r. oraz dokończenia prac nad Internetowym Centrum Indeksu Represjonowanych684 000
Łącznie1 118 500
Back