FNP Announces New Programme for Polish-Ukrainian Scientific Cooperation (The UA translation is available) 

Dodano: :: Kategorie: Latest news
-A A+
In connection with the tragic events in Ukraine, the Foundation for Polish Science (FNP) decided to launch a new initiative: the Polish-Ukrainian Cooperation Programme. The FNP plans to finance up to six scientific projects in the field of social sciences and humanities carried out jointly by a pair of scientists from Poland and Ukraine. The budget of each project for the period of 12 months is PLN 268 800, which includes both salaries of applicants and research-related costs.

The programme is addressed to scientists with a doctoral degree, who regardless of nationality, on the day the war in Ukraine began, namely February 24, 2022, worked at institutions conducting scientific research in Ukraine(as well as in the temporarily occupied territories) and together with a partner working in Poland will propose a research project in social sciences or humanities. .

“In the face of the brutal Russian aggression against the independent Ukrainian nation, we immediately decided to support our neighbors as best we can,” says Professor Maciej Żylicz, President of the FNP. “So we have launched a new funding scheme, seeking to not just support Ukrainian scientists but also contribute in the long run to the intensification of cooperation between Polish and Ukrainian scientific milieux. We hope to support Polish-Ukrainian scientific projects that are important for both our countries and contribute to increasing the participation of researchers from Ukraine in addressing crucial questions regarding civil society, democracy, European integration, and security

The programme will be implemented through competition In two competitions held in 2022 a total of up to six scientific projects will be awarded. Pairs of scientists may apply: one person from Ukraine and one person employed in Poland. On their behalf, the person working in Poland submits the application together with the institution conducting scientific research in Poland (hosting institution),  who will be financially managed the project.

The call for applications will be held in two competitions, on the following dates: by April 29, 2022 (first competition), and by September 30, 2022 (second competition). For more information and detailed regulations, see the programme website.

The FNP plans to establish partnerships and launch a fundraiser in order to engage as many researchers from Ukraine as possible in projects’ implementation as PIs and collaborators.

 

(UA)

FNP оголошує нову програму польсько-української наукової співпраці

У зв’язку з трагічними подіями в Україні Фундація польської науки на знак солідарності з нашим сусідом вирішила започаткувати нову ініціативу – Програму польсько-української співпраці. У 2022 році FNP планує профінансувати до 6 наукових проектів у галузі соціальних і гуманітарних наук, які будуть реалізовані спільно парою науковців з Польщі і України. Бюджет кожного проекту тривалістю 12 місяців становить 268 800 злотих – він включає в себе як винагороди заявників, так і витрати на дослідження.

Програма адресована вченим з докторськими ступенями, незалежно від національності, які на день початку війни, тобто 24 лютого 2022 р. працювали в установах, що проводять наукові  дослідження в Україні (у тому числі на тимчасово окупованих територіях), і спільно з науковим партнером, який працює у Польщі, запропонують науковий проект у галузі соціальних або гуманітарних наук.

– Перед обличчям жорстокої агресії проти незалежного українського народу з російської сторони, ми негайно прийняли рішення підтримати наших сусідів так, як дійсно можемо – говорить проф. Мацей Жиліч, голова FNP. – Тож ми запустили новий шлях фінансування не тільки, щоб підтримати науковців з України, але також, щоб сприяти перспективі активної довгострокової співпраці між українським та польським науковим середовищем. Дуже хочемо підтримати наукові проекти, які мають вагоме значення для обох країн та сприяти участі більшій кількості вчених з України в дослідженнях громадянського суспільства, демократії, європейської інтеграції та безпеки.

Програма буде реалізована в конкурсному режимі. В двох конкурсах у 2022 році разом буде нагороджено 6 наукових проектів. Подати заяву можуть пари вчених, в якому одна людина є з України, а друга – працює в Польщі. Від їхнього спільного імені заявку має подати особа працевлаштована в Польщі, разом з польською дослідницькою установою (приймаючий підрозділ), яка буде відповідальна за управління фінансовою стороною проекту.

Прийом заяв відбудеться у двох конкурсах: до 29 квітня 2022 (I конкурс) і до 30 вересня 2022 (II конкурс). Більше інформації і деталі статуту програми доступні на сторінці.

FNP також планує найближчим часом залучити партнерів і запустити фандрайзинг, щоб якомога більше осіб з України могли б брати участь в реалізації проектів, як і головний заявник програми, так і її співпрацівник.