Discussion concerning the monography “Mieszko Pierwszy Tajemniczy”