Inserm

inserm

Narodowy Instytut Zdrowia i Badań Medycznych (INSERM) to utworzona w 1964 roku francuska instytucja badawcza, której obszarem działalności są szeroko rozumiane nauki medyczne, zarówno podstawowe jak i kliniczne, a także badania z zakresu zdrowia publicznego. W skład INSERMU wchodzi ponad 300 laboratoriów, z których większość jest umiejscowiona w strukturze uniwersytetów, instytutów (CRNS, Pasteura, Curie), bądź też innych instytucji badawczych (np. onkologicznych). W laboratoriach tych pracuje ponad 13 tysięcy naukowców z różnych krajów. INSERM finansowany jest głównie przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Ministerstwo Zdrowia.