Fourth Call in the FOR UKRAINE Programme [UA version below]

Dodano: :: Kategorie: Latest news, Programme news
-A A+

The Foundation for Polish Science (FNP) launches its fourth call for applications in the FOR UKRAINE programme. Thanks to this initiative, scientists from Ukraine can establish cooperation with Polish researchers to undertake joint research in humanities and social sciences. The deadline for applications is June 3, 2024.

The FOR UKRAINE programme supports researchers from Ukraine so that they can continue their scientific work through cooperation with Polish scholars and research centers.

The programme offers an annual grant of PLN 268,800 for a Polish–Ukrainian scientific project covering issues related to the development of civil society, democracy, European integration, or security. The projects must deal with matters of importance to both countries.

The call for applications in the FOR UKRAINE programme is open to pairs of scientists, one from Poland and one from Ukraine. Applicants must hold a doctoral degree obtained no earlier than 12 years before submitting the application. Unlike in previous calls, the Ukrainian representative must not only be employed by a Ukrainian scientific institution when submitting the application but also reside and later implement the project in Ukraine.

The person working in Poland is the one who submits the application on behalf of both scientists, together with a Polish scientific institution where the project will be implemented (host unit).

Thanks to funds obtained by the Foundation from the donors supporting the FOR UKRAINE programme, the fourth call for applications allows applications that additionally seek co-financing for an additional person, a doctoral student who will be involved in a project’s implementation.

An international panel of experts appointed by the Foundation for Polish Science evaluates all applications.

The FNP accepts only applications in English, submitted through the electronic system at www.wnioski.fnp.org.pl.

The deadline for submitting applications for the fourth call is June 3, 2024.

In the fourth call for applications, the FNP plans to finance up to three grants. The results are expected to be announced in the fourth quarter of 2024.

For details regarding the call, please contact the FOR UKRAINE Programme Coordinator, Sofiia Azovtseva, PhD: phone: +48 22 845 95 11, mobile: +48 691 512 451, email: azovtseva@fnp.org.pl.

More information:

FOR UKRAINE programme website

Read also:

More about funded projects:


Help us support scientists from Ukraine

The Foundation for Polish Science runs a special fundraiser for Ukrainian scientists on https://pomocukrainie.fnp.org.pl/. Everyone can join it at any time. Funds raised from the donations will be used exclusively to involve young researchers from Ukraine to conduct projects in the FOR UKRAINE programme.

Moreover, the programme allows institutions and companies to create partnerships with the FNP aimed at improving the situation of Ukrainian researchers or enabling them to conduct scientific projects.

To continue their scientific work, researchers from Ukraine still need our support. We encourage you to join our fundraising efforts.


Стартує четвертий конкурс програми “ДЛЯ УКРАЇНИ”

Фундація Польської Науки (FNP) оголошує четвертий конкурс у програмі “ДЛЯ УКРАЇНИ”. Завдяки цій ініціативі науковці з України можуть налагодити співпрацю з польськими колегами з метою проведення спільних досліджень у галузі гуманітарних і суспільних наук. Заявки приймаються до 3 червня 2024 року.

Програма “ДЛЯ УКРАЇНИ” має на меті надання підтримки дослідникам і дослідницям з України, щоб вони могли продовжувати наукову роботу у співпраці з польськими вченими та науковими осередками.

Програмою передбачено отримання річного ґранту в розмірі 268 800 злотих на реалізацію польсько-українського наукового проєкту, тематика якого охоплюватиме питання, пов’язані з розвитком громадянського суспільства, демократії, євроінтеграцією чи безпекою.Тема проєктів повинна мати важливе значення для обох країн.

У конкурсі програми “ДЛЯ УКРАЇНИ” можуть взяти участь пара науковців – один із Польщі, другий – з України. Кандидати повинні мати ступінь доктора філософії, отриманий не більше ніж 12 років на момент подання заявки. На відміну від попередніх конкурсів, організованих у рамках програми, особа, яка представлятиме українську сторону, має бути не лише працевлаштованою в українській науково-дослідницькій установі на момент подання заявки, а й проживати та реалізувати проєкт в Україні.

Заявку від імені обох науковців подає особа, яка працює в Польщі, спільно з установою, що проводить наукові дослідження у Польщі (приймаюча організація) та у якій реалізуватиметься проєкт.

Завдяки коштам, отриманим від донорів, які підтримують програму «ДЛЯ УКРАЇНИ»,

у четвертому конкурсі передбачена можливість отримати фінансування оплати праці додаткового члена команди – аспіранта/-ки, який/-а буде залучений/-а до виконання проєкту.

Заявки, подані на конкурс, оцінюватиме міжнародна група експертів, призначена Фундацією Польської Науки.

Заявки прийматимуться лише англійською мовою у системі електронного подачі заяв на сайті: www.wnioski.fnp.org.pl

Кінцевий термін подання заявок у четвертому конкурсі:  3 червня 2024 року.

У четвертому конкурсі Фонд планує надати фінансування для трьох грантів. Результати планується оголосити у четвертому кварталі 2024 року.

За додатковою інформацією щодо участі та умов проведення конкурсу просимо звертатися до координаторки програми “ДЛЯ УКРАЇНИ” д-ра Софії Азовцевої: тел.: +48 22 845 95 11, моб.: +48 691 512 451, email: azovtseva@fnp.org.pl.

Більше інформації: