Czterodniowe szkolenie z zakresu przedsiębiorczości prowadzone w międzynarodowej grupie przez Centre for Entrepreneurial Learning Judge Bussiness School Uniwersytetu w Cambridge odbędzie się w dniach:

20-23 maja 2013 r. w Wyboston Lakes, Bedfordshire w Anglii

 

Cele szkolenia:

  • pokazywać, jak dzięki transferowi wiedzy budować most pomiędzy badaniami

naukowymi a biznesem,

  • stworzyć sieć kontaktów, dzięki którym możliwa będzie wymiana wiedzy i doświadczeń.

Szkolenie szczególnie polecamy doktorantom, którzy chcą nauczyć się kreatywnego myślenia i dowiedzieć się, jak wcielać w życie twórcze i innowacyjne pomysły na biznes.

 

Więcej informacji:

http://www.cfel.jbs.cam.ac.uk/programmes/enterprisers/index.html

 

Zapisy prowadzone są do 8.04.2013 r. przez  internetową bazę szkoleń (zakładka „Rekrutacja na szkolenia”).

Osoby, które zapiszą się w bazie na to szkolenie, wezmą udział w rekrutacji, podczas której wyłoniona zostanie lista osób przyjętych na szkolenie.

Osoby, które zapiszą się na szkolenie po upływie podanego terminu, znajdą się na liście rezerwowej i wezmą udział w rekrutacji, pod warunkiem że będą jeszcze wolne miejsca.

 

Szkolenie będzie się odbywać w języku angielskim.
Od uczestników oczekuje się biegłej znajomości języka angielskiego.

Uczestnicy: osoby, które spełniają oba warunki uczestnictwa w projekcie SKILLS, czyli: laureaci lub stypendyści FNP (aktualni bądź byli) zamieszkali w Polsce, będący doktorantami lub pracownikami naukowymi zatrudnionymi w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terenie RP

Uczestnikom zapewnione będą:

a)         nieodpłatny udział w szkoleniu,

b)         transport na miejsce szkolenia z lotniska w Polsce najbliższego miejscu zamieszkania uczestnika oraz powrót,

c)         zakwaterowanie oraz wyżywienie w trakcie szkolenia,

d)         świadectwo ukończenia szkolenia.

 

Uczestnicy podpiszą umowę z FNP, w której zobowiązani zostaną m.in. do:

a)         regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w szkoleniu,

b)         pokrycia wszelkich kosztów związanych z udziałem w szkoleniu poniesionych przez Fundację w przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu lub jakiejkolwiek nieusprawiedliwionej nieobecności na zajęciach,

c)         wypełnienia ankiety oceniającej szkolenie.

 

Koordynator szkolenia: Katarzyna Pronobis, tel. 604 129 878, e-mail:  pronobis@fnp.org.pl

 

stopka 3 loga_POL_kolor_podpis

Cofnij