ERC Mentoring Initiative ? lato 2022

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Planujesz aplikować o grant ERC i realizujesz projekt w ramach programu #FNP? Skonsultuj swój wniosek projektowy z mentorem z bazy ERC Mentoring Initiative! Udział w inicjatywie możesz opłacić ze środków pochodzących z Twojego grantu z #FNP.

Lista programów #FNP uprawniających do wzięcia udziału w ERC MI jest dostępna na stronie programu.

ERC Mentoring Initiative ? finansowanie mentoringu dla grantobiorców programów FNP

ERC Mentoring Initiative (ERC MI) to inicjatywa Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC), dzięki której osoby starające się o granty ERC mogą uzyskać pomoc w przygotowaniu wniosków projektowych.

Laureaci konkursów FNP mają możliwość skorzystania z inicjatywy i pokrycia kosztów udziału w niej ze środków pochodzących z realizowanych projektów.

Finansowanie mentoringu dla grantobiorców programów FNP opiera się na kilku zasadach:

  • uprawnieni do aplikowania o udział w ERC MI są kierownicy projektów oraz liderzy zespołów FNP ? lista programów jest dostępna na stronie inicjatywy,
  • projekt musi być w trakcie realizacji ? zakwalifikowanie do ERC MI jest możliwe po podpisaniu umowy o realizację projektu FNP,
  • aplikujący do ERC MI deklaruje, że posiada w projekcie środki, z których można opłacić udział w mentoringu,
  • przygotowywany wniosek projektowy o grant ERC musi być merytorycznie związany z tematem projektu realizowanego w FNP.

Prosimy o kontakt z każdym, kto planuje finansowanie w ramach ERC MI z naszych programów, zanim mentoring się rozpocznie.

Cofnij