ERC Mentoring Initiative w Polsce ? wsparcie dla naukowców

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council) uruchomiła nową inicjatywę mentoringową, która ma pomóc w zwiększeniu uczestnictwa w grantach ERC instytucji z państw osiągających mniejsze sukcesy w staraniu się o granty z programów ramowych, w tym z Polski.  Inicjatywa jest wspierana przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

Rada utworzyła bazę mentorów, składającą się z naukowców, którzy wcześniej zasiadali w panelach oceniających ERC oraz laureatów ERC, w celu wsparcia naukowców aplikujących o granty ERC.

W Polsce do inicjatywy przystąpiły wspólnie największe agencje finansujące badania: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej oraz Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. Agencje umożliwiły swoim laureatom spełniającym kryteria aplikowania o grant ERC skorzystanie z ERC Mentoring Initiative i sfinansowanie kosztów udziału w niej ze środków już realizowanych projektów krajowych.

Zainteresowani naukowcy mogą zgłaszać się do Działu Krajowego Punktu Kontaktowego w NCBR, który pełni rolę Koordynatora inicjatywy. DKPK będzie wskazywać mentorów z bazy udostępnionej przez ERC i inicjować kontakt pomiędzy aplikującym a mentorem.

Szczegółowy opis zasad działania ERC Mentoring Initiative dostępny jest na stronie internetowej programu.

Nabór ma charakter ciągły, a wnioski przyjmowane są poprzez interaktywny formularz znajdujący się na stronie internetowej programu.

Zapraszamy do skorzystania z ERC Mentoring Initiative.

Cofnij