InstytucjaBeneficjentPrzemiot subwencjiSubwencja w zł
Instytut Archeologii, Uniwersytet JagiellońskiProf. dr hab. Krzysztof M. Ciałowiczdofinansowanie przeprowadzenia projektu "Pierwsi królowie Egiptu
- nowoczesna archeologia rekonstrukcja, konserwacja i digitalizacja wyników badań"
36 000
Instytut Geofizyki, Uniwersytet Warszawskidr Monika Wilde-Piórkodofinansowanie przeprowadzenia
projektu badawczego
61 500
Towarzystwo Popierania i Krzewienia Nauk, Warszawaprof. dr hab. Joanna Jurewiczdofinansowanie opracowania i wydania publikacji
poświęconej historii Towarzystwa Popierania i Krzewienia Nauk
30 000
Instytut Matematyki, Uniwersytet Jagielloński
(Komitet Organizacyjny 6 Europejskiego Kongresu Matematyki)
prof. dr hab. Karol Musioł,
prof. dr hab. Andrzej Pelczar
dofinansowanie 40 stypendiów dla młodych matematyków,
umożliwiających im udział w 6 Europejskim Kongresie Matematyki
w Krakowie w roku 2012
100 000
Instytut Genetyki i Biotechnologii, Uniwersytet Warszawskidr hab. Joanna Kufeldofinansowanie remontu pomieszczenia29 000
Stowarzyszenie Harvard Club of Poland, WarszawaKrzysztof Daniewskidofinansowanie tygodniowego pobytu na Uniwersytecie Harvarda
laureatów konkursu "Droga na Harvard"
30 000
Zamek Królewski w Warszawie, Pomnik Historii i Kultury Narodowejprof. dr hab. Andrzej Rottermunddofinansowanie zakupu nietypowych mebli
i ekranów szklanych do przechowywania kolekcji poloników
ze zbiorów dr. Tomasza Niewodniczańskiego
w Bibliotece Zamku Królewskiego w Warszawie
100 000
Instytut Historii PANdr Marek Słońdofinansowanie informatyzacji pracy nad Atlasem Historycznym Polski60 000
Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, Zakład Fizyki Medycznejdr Krzysztof Kacperskidofinansowanie instalacji kamery gamma
do badań nad optymalizacją kolimatorów
dla obrazowania funkcjonalnego w medycynie
100 000
Instytut Archeologii, Uniwersytet Warszawskiprof. dr hab. Andrzej Niwińskidofinansowanie jesiennego sezonu badawczego
Polskiej Misji Skalnej UW 2010 w Deir el-Bahari
65 000
Cofnij