InstytucjaBeneficjentPrzedmiot subwencjiSubwencja w PLN 
Fundacja Ośrodek KARTAZbigniew Gluzadofinansowanie realizacji projektu pt."Polityka Związku Radzieckiego wobec Polski w latach 1980-1991: Kwerenda archiwalna w zasobach Rosyjskiego Archiwum Państwowego Najnowszej Historii70000
Konferencje organizowane przez ESF i EMBO w 2012 r.pokrycie kosztów udziału młodych polskich naukowców w konferencji organizowanej przez ESF i EMBO w 2012 r.10.000,00 EURO
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemiidr Monika Koperskadofinansowanie I-szej nagrody w konkursie FameLab UJ30.000,00
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknychdr Tomasz Kozielecsfinansowanie kosztów realizacji projektu badawczo-konserwatorskiego pt. "Identyfikacja technik wykonania, ocena stanu zachowania oraz zastosowanie cyfrowych technik rekonstrukcji wraz z wykonaniem kopii cennych archiwalnych fotografii ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej PAN" 63.000,00
Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologiidr Radosław Stachowiaksfinansowanie kosztów realizacji projektu pt. "Uniwersalna platforma dostarczająca geny do komórek eukariotycznych" biorącego udział w konkursie biologii syntetycznej iGEM 2012 40.000,00
Zakład Neurochirurgii Instytutu Medycyny Doświadczallnej i Klinicznej im. M.J. Mossakowskiego PAN w Warszawieprof. dr hab. Irena Hausmanowa-Petrusewiczdofinansowanie kosztów merytorycznej redakcji publikacji "Choroby nerwowo-mięśniowe" 15.000,00
Instytut Archeologii i Etnologii PANprof. dr hab. Andrzej Bukosfinansowanie kosztów tłumaczenia na język angielski publikacji Bodzia: "A new type of cemetery with chamber graves from the Viking period" w celu wydania jej w serii wydawnictwa Brill Academic Publishers "East Central Europe in the Middle Ages" 25.000,00
Polska Akademia Umiejętnościprof. dr hab. Andrzej Białassfinansowanie kosztów publikacji zawierającej wywiady z kilkudzisięcioma wybitnymi polskimi fizykami z okresu przed i po II wojnie światowej 30.000,00
Fundacja Ośrodek KARTAArtur Jóźwik sfinansowanie kosztów zakupu i montażu regałów archiwalnych na potrzeby działalności statutowej Fundacji Ośrodka KARTA22.000,00
Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologiiprof. Marek Maleszewskidofinansowanie kosztów organizacji konferencji naukowej "Mammalian Embryology Cenference. Celebrating Pioneering Work of Professor Andrzej K. Tarkowski"15.000,00
Cofnij