FEAST – zjazd badaczy języków migowych w Warszawie

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

W dniach 1-2 czerwca 2012 r. odbyła się w Warszawie międzynarodowa konferencja naukowa  FEAST ? Formal and Experimental Advances in Sign Language Theory.  Jej organizatorem była założona i kierowana przez beneficjenta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (programy START, FOCUS, SKILLS) dra Pawła Rutkowskiego Pracownia Lingwistyki Migowej Wydziału Polonistyki UW. 

Konferencja FEAST to najważniejszy w tym roku zjazd badaczy języków migowych na świecie, stanowiący część finansowanej przez Komisję Europejską Akcji SIGNGRAM COST IS1006 (zatytułowanej Unraveling the grammars of European sign languages: pathways to full citizenship of deaf signers and to the protection of their linguistic heritage).

Pracownia Lingwistyki Migowej UW jest jedynym przedstawicielem Europy Środkowo-Wschodniej w gronie kilkunastu krajów biorących udział w tej akcji. Poprzednia edycja konferencji FEAST odbyła się w 2011 r. w Wenecji.

W konferencji Warsaw FEAST wzięło udział ok. 250 osób z całego świata. Wśród referentów prezentujących swe badania znaleźli się najwybitniejsi eksperci w dziedzinie lingwistyki migowej ? zarówno słyszący, jak i głusi ? reprezentujący czołowe ośrodki badawcze Europy i Ameryki (m.in. z USA, Brazylii, Wielkiej Brytanii, Włoch, Hiszpanii, Niemiec, Francji, Holandii, Portugalii i Islandii). Oficjalne języki konferencji FEAST to mówiona angielszczyzna i amerykański język migowy (ASL ? American Sign Language). Wszystkie referaty były wygłaszane w jednym z tych języków i tłumaczone na drugi. Dodatkowo zapewnione zostało symultaniczne tłumaczenie na polski język migowy (PJM) i polszczyznę mówioną.
Cofnij