Filmowe portrety laureatów Nagrody FNP

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Sukcesy naszych laureatów
-A A+

Jakie znaczenie dla biologii i medycyny ma wyjaśnienie molekularnych mechanizmów rozpoznawania uszkodzeń DNA oraz ich naprawy dokonane przez prof. Marcina Nowotnego? Jak opracowana przez prof. Bartosza Grzybowskiego komputerowa metodyka planowania syntezy chemicznej przyczynia się do rozwoju farmacji oraz wyjaśnienia procesu powstawania życia na Ziemi? Czego o cywilizacji nubijskiej możemy dowiedzieć się dzięki interpretacji źródeł epigraficznych autorstwa prof. Adama Łajtara? Odpowiedzi na te i inne pytania można znaleźć w filmach poświęconych badaniom tegorocznych laureatów Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

7 grudnia na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się gala wręczenia Nagrody FNP, uznawanej za najważniejsze wyróżnienie naukowe w Polsce. Do grona laureatów tej prestiżowej nagrody w 2022 roku dołączyli: prof. Marcin Nowotny, prof. Bartosz Grzybowski, prof. Adam Łajtar.

Każdy z nagrodzonych naukowców opowiedział o swojej pracy badawczej w przygotowanym specjalnie na tę okazję materiale filmowym. Dzięki prezentacjom możemy zrozumieć osiągnięcia uczonych i ich znaczenie dla współczesnego świata, dowiedzieć się, jak wyglądała droga badaczy do dokonania przełomowych odkryć, a także bliżej poznać samych nagrodzonych. Wypowiedzi do filmów udzielili również naukowcy i naukowczynie znajdujący się w bezpośrednim otoczeniu laureatów i współpracujący z nimi na różnych etapach ich pracy badawczej. Zapraszamy do obejrzenia filmowych portretów najwybitniejszych polskich uczonych.

 

Prof. Marcin Nowotny z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2022 w obszarze nauk o życiu i o Ziemi za wyjaśnienie molekularnych mechanizmów rozpoznawania uszkodzeń DNA oraz ich naprawy.

 

Prof. Bartosz Grzybowski z Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie i Ulsan National Institute of Science and Technology w Ulsan w Republice Korei otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2022 w obszarze nauk chemicznych i o materiałach za opracowanie i empiryczną weryfikację algorytmicznej metodyki planowania syntezy chemicznej.

 

Prof. Adam Łajtar z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego otrzymał Nagrodę Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 2022 w obszarze nauk humanistycznych i społecznych za interpretację źródeł epigraficznych, ukazującą religijne i kulturowe aspekty funkcjonowania średniowiecznych społeczności zamieszkujących Dolinę Nilu.

 

O Nagrodzie FNP

Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest nagrodą indywidualną, przyznawaną przez Radę FNP w drodze konkursu w czterech obszarach: nauk o życiu i o Ziemi, nauk chemicznych i o materiałach, nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich oraz nauk humanistycznych i społecznych. Kandydatów do tego wyróżnienia zgłaszają wybitni przedstawiciele nauki zaproszeni imiennie przez Zarząd i Radę Fundacji. Rada FNP pełni rolę Kapituły konkursu i dokonuje wyboru laureatów na podstawie opinii niezależnych ekspertów i recenzentów ? głównie z zagranicy ? oceniających dorobek kandydatów.

Nagrody FNP są przyznawane od 1992 r. Grono laureatów, łącznie z tegorocznymi zdobywcami Nagrody, liczy już 113 osób. Są wśród nich tak wybitne uczone i uczeni jak: Andrzej K. Tarkowski, Andrzej Trautman, Timothy Snyder, Elżbieta Frąckowiak, Jadwiga Staniszkis, Karol Modzelewski, Andrzej Paczkowski, Anna Wierzbicka, Ewa Wipszycka, Karol Myśliwiec, Tomasz Dietl, Andrzej Jajszczyk, Marcin Drąg, Krzysztof Matyjaszewski, Jacek Jemielity, Jan Strelau, Jerzy Szacki, Andrzej Szczeklik, Piotr Sztompka, Andrzej Udalski, Ewa Górecka, Bożena Kamińska-Kaczmarek.

 

To również może Cię zainteresować:

Cofnij