FNP dla naukowców z Ukrainy

Dodano: :: Kategorie: FNP dla naukowców z Ukrainy
-A A+

Aby kontynuować pracę naukową, badacze i badaczki z Ukrainy potrzebują wsparcia. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej uruchomiła w marcu br. program, w ramach którego Fundacja planuje sfinansowanie do sześciu projektów realizowanych wspólnie przez badaczy i badaczki z Polski i Ukrainy. Fundacja prowadzi też akcję zbiórkową, której celem jest zwiększenie liczby naukowców i studentów z Ukrainy zaangażowanych w realizację projektów.

Przyłącz się do zbiórki!

Wsparcie finansowe dla badaczy i badaczek z Ukrainy można przekazywać za pośrednictwem specjalnie uruchomionej witryny pomocukrainie.fnp.org.pl.

?Zebrane środki pozwolą na zwiększenie liczby badaczy i badaczek z Ukrainy zaangażowanych w realizację finansowanych przez nas projektów. To ważne! Zebrane fundusze są w całości przeznaczane na wsparcie ukraińskiego środowiska naukowego, tzn. na sfinansowanie stypendiów lub zatrudnienia dla osób, które przed agresją Rosji na Ukrainę były studentami lub pracownikami naukowymi instytucji badawczych w Ukrainie, niezależnie od tego, w jakim kraju przebywają obecnie. Środków przekazanych przez darczyńców nie wykorzystujemy na wspieranie polskich uczonych uczestniczących w programie DLA UKRAINY ? ta część programu jest finansowana wyłącznie ze środków własnych FNP. Zapraszamy do aktywnego włączenia się w naszą akcję. Włączmy się we wsparcie ludzi nauki z Ukrainy i ich badań na rzecz naszych wspólnych wartości? – mówi prof. Maciej Żylicz, prezes FNP.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej od ponad 30 lat wspiera uczonych i zespoły badawcze. Wśród beneficjentów działań Fundacji są również naukowcy pochodzenia ukraińskiego. Yaryna Khmara, laureatka programu START FNP, prowadząca badania w Polsce, tak opisuje doświadczenie wojny:

?Przyznam się, że bardzo trudno jest myśleć o nauce teraz. Nawet dla mnie ? osoby, która przebywa w bezpiecznym kraju, która nie straciła pracy z powodu okupacji albo z powodu tego, że jej miejsce pracy ? uczelnia, instytut badawczy ? zostały zniszczone. Cały świat już widział zdjęcia zniszczonego Charkowskiego Instytutu Fizyki i Techniki? Mnóstwo ukraińskich naukowców wstąpiło do szeregów Obrony Terytorialnej, żeby bronić swego domu i  kraju. Ale o nauce trzeba myśleć. Przecież to nauka, między innymi, porusza ten świat do przodu, stoi w obronie humanizmu i potrafi uczynić świat, środowisko w którym żyjemy, oraz same nasze życia lepszymi. I przede wszystkim bezpieczniejszymi. I my w Ukrainie będziemy bardzo tego potrzebować. Będziemy musieli odbudować nasz kraj po wojnie, będziemy musieli zmierzyć się z wieloma wyzwaniami. A na razie musimy wytrzymać?.

Platforma zbiórkowa

Akcja fundraisingowa, prowadzona poprzez stronę pomocukrainie.fnp.org.pl, skierowana jest zarówno do darczyńców indywidualnych, jak i instytucjonalnych.

Strona pomocukrainie.fnp.org.pl zawiera formularz umożliwiający wykonanie przelewu internetowego oraz dane niezbędne do przelewu tradycyjnego. W celu przekazania wsparcia można także skorzystać z systemu PayPal. Darczyńcy mogą również zapewnić ukraińskim badaczom długofalowe wsparcie, ustawiając w swoim banku stałe polecenie zapłaty.

Biznes i instytucje

„DLA UKRAINY – program wsparcia uczonych z Ukrainy współpracujących z uczonymi z Polski” daje również możliwości tworzenia partnerstw z Fundacją na rzecz Nauki Polskiej dla poprawy sytuacji ukraińskich badaczy czy realizacji przez nich projektów naukowych.

DLA UKRAINY – program wsparcia uczonych z Ukrainy współpracujących z uczonymi z Polski

Program DLA UKRAINY jest skierowany do badaczy z Polski i Ukrainy, chcących zrealizować wspólnie projekt badawczy. Budżet jednego projektu wynosi 268 800 zł na 12 miesięcy i obejmuje środki na pokrycie wynagrodzenia, jak i kosztów związanych z prowadzeniem badań. Projekty do finansowania zostaną wybrane w ramach dwóch konkursów realizowanych w tym roku (nabór wniosków do pierwszego konkursu został zakończony; termin na zgłaszanie aplikacji do drugiego konkursu to 30 września br.).

  • Więcej informacji o programie można znaleźć tutaj.