FNP gospodarzem kolacji dla uczestników konferencji nt. Teaming of Excellence w nauce

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej powitała uroczystą kolacją uczestników konferencji „Teaming as a tool for spreading excellence and widening participation?, którzy – na zaproszenie Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej – przyjechali do Polski.

 

Konferencja, w której 25 marca b.r , uczestniczyli przedstawiciele 19 państw UE oraz Komisji Europejskiej, była poświęcona instrumentowi Teaming of Excellence, ustanowionemu w programie Unii Europejskiej  Horyzont 2020. Jego podstawowym założeniem jest tworzenie w najmniej innowacyjnych państwach Unii Europejskiej nowych centrów badań i rozwoju w partnerstwie z najlepszymi ośrodkami naukowymi z innego kraju UE lub z państwa z nią stowarzyszonego. Celem programu jest wyrównywanie poziomu rozwoju naukowego oraz  zmniejszanie jakościowych różnic  pomiędzy badaniami prowadzonymi w poszczególnych krajach europejskich.

 

Kolacja zorganizowana przez Fundację odbyła się w przeddzień konferencji, 24 marca, w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego. W uroczystości wzięli udział: przedstawiciele Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na czele z minister prof. Leną Kolarską ? Bobińską oraz podsekretarzem stanu w MNiSW prof.  Jackiem Gulińskim; przedstawiciele Komisji Europejskiej Robert-Jan Smits oraz Dimitri Corpakis; przedstawiciele ministerstw nauki 18 państw UE, m.in. minister edukacji, nauki i sportu Słowenii, dr Meta Dobnikar; Zarząd FNP; prelegenci konferencji oraz liczne grono przedstawicieli polskiego środowiska naukowego.

 

Spotkanie rozpoczęło się przemówieniami Prezesa FNP, prof. Macieja Żylicza, oraz Pani Minister prof. Leny Kolarskiej ? Bobińskiej. Prof. Żylicz wskazał na znaczenie kryterium doskonałości w nauce, we wszystkich badaniach i instytucjach, w których jest uprawiana. Prof. Kolarska-Bobińska  podkreśliła wagę programu Teaming of Excellence i szansę, która dzięki niemu otwiera się przed wieloma polskimi ośrodkami naukowymi. Kolacja była dla jej uczestników okazją do nieformalnej dyskusji i wymiany poglądów.

Cofnij