FNP i centra MAB dla studentów, doktorantów i naukowców z Ukrainy (tekst dostępny w PL i UA)

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, w związku z tragicznymi wydarzeniami w Ukrainie i w akcie solidarności z naszym sąsiadem, informuje o możliwościach zatrudnienia studentów, doktorantów i naukowców z Ukrainy w centrach MAB finansowanych w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze FNP.

Badacze i badaczki mogą zostać zatrudnieni jako „naukowcy wizytujący”, a także pracownicy naukowi oraz technicy.

Stanowisko „naukowca wizytującego” jest niezależne od posiadania przez kandydatów stopnia naukowego, zatem zatrudnienie na tym stanowisku może zostać zaoferowane również studentom. Procedura wymagać będzie zaakceptowania kandydatów i kandydatek przez Międzynarodowy Komitet Naukowy projektu oraz FNP, a  maksymalny okres zatrudnienia to 6 miesięcy.

Inną możliwością jest zatrudnianie pracowników naukowo-technicznych lub doktorów z zaawansowanych stażem badawczo-rozwojowym. Zatrudnienie pracowników naukowo-technicznych nie wymaga zgody FNP, ani nie jest ograniczone czasowo. W przypadku stanowisk naukowych (dla doktorów z zaawansowanym stażem) również nie obowiązuje maksymalna długość zatrudnienia, wymagana jest jedynie zgoda FNP.

Środki na sfinansowanie pozycji naukowych dla pracowników lub studentów z Ukrainy przebywających w Polsce, wybranych zgodnie z zasadami programu, powinny pochodzić ze środków zakontraktowanych na realizację projektu. Jednakże, jeśli wszystkie środki finansowe są już alokowane w budżecie do końca projektu, FNP może zaproponować aneks do umowy o powierzenie grantu i uzupełnić budżet projektu o środki na ten cel.

Ogłoszenia o pracy będą się ukazywać na stronach www poszczególnych centrów MAB. Linki do nich wszystkich można znaleźć tutaj.

Program MAB to wyspecjalizowane, niezależne jednostki badawcze w Polsce, działające we współpracy strategicznej z renomowanymi instytucjami naukowymi z całego świata. Więcej informacji o programie.

(UA)

Центри FNP та MAB для студентів, докторантів та науковців з України

Фундація Польської Науки (FNP) у зв’язку з трагічними подіями в Україні в знак солідарності з нашим сусідом повідомляє про можливість працевлаштування студентів, докторантів та науковців із України в центрах MAB, які фінансуються в рамках Міжнародної Програми Досліджень FNP.

Вчені зможуть працювати як «запрошені дослідники», науковці та технічні працівники.

Статус «запрошеного дослідника» не вимагає від кандидатів посядання наукового ступеню, тому також може бути запропонований студентам. Процедура вимагатиме прийняття кандидатів та кандидаток Міжнародним Науковим Комітетом проекту та FNP, але максимальний час працевлаштування – тільки 6 місяців.

Також в нас є можливість наймати науково-технічний персонал або докторів наук з передовим досвідом досліджень і розробок. До працевлаштування науково-технічного персоналу не треба згоди FNP, а також немає обмежень в часі. У разі наукових посад (для докторів наук з великим досвідом роботи) також немає жодного обмеження в часі праці, потрібна лише згода FNP.

Фінансування наукових посад працівників або студентів з України, які проживають в Польщі і були відібрані згідно з правилами програми, відбудеться з коштів, закладених на виконання проекту. Однак, якщо до кінця проекту всі кошти вже вписані до бюджету, для цієї мети FNP може створити додаток до грантової угоди та доповнити бюджет проекту необхідними коштами.

Оголошення про роботу будуть опубліковані на сайтах окремих центрів MAB. Посилання на всі сайти можна знайти тут.

Програма MAB складається зі спеціалізованих незалежних дослідницьких підрозділів у Польщі, які співпрацюють з відомими науковими установами з усього світу. Більше інформації про програму.

Logotypy_pasek_PL

Cofnij