FNP na konferencji: Science. Polish Perspectives

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

W dniach 15 – 16 listopada br. w najstarszym kolegium Uniwersytetu Cambridge – Peterhouse odbyła się druga edycja  konferencji popularnonaukowej: Science.Polish Perspectives (Nauka. Polskie Perspektywy).

Spotkanie było  skierowane do młodych naukowców, doktorantów i studentów polskiego pochodzenia, którzy prowadzą swoje badania na uniwersytetach poza granicami Polski. Coroczna konferencja umożliwia żyjącym i uczącym się za granicą studentom poznanie się, zbudowanie sieci kontaktów oraz podjęcie dyskusji na tematy związane z uczestnictwem Polski w rozwoju nauki i technologii. Jej głównym celem jest integracja społeczności polskich naukowców za granicą, popularyzacja i prezentowanie ich osiągnięć szerszej publiczności, wymiana pomysłów, a także zachęcanie do współpracy naukowej z Polską i polskimi naukowcami za granicą.

Organizatorami konferencji są dwa stowarzyszenia studenckie: Cambridge University Polish Society i Oxford University Polish Society, przy wsparciu LSE SU Polish Business Society.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej już po raz drugi została partnerem naukowym konferencji, a prof. Maciej Żylicz udzielił honorowego patronatu Prezesa FNP. Z ramienia Fundacji w konferencji wzięli udział: prof. Maciej Żylicz, dr Tomasz Poprawka, (Zastępca Dyrektora ds. Programowych) oraz Kinga Słomińska (Koordynator Programów).

Wsród organizatorów i uczestników konferencji znaleźli się także naukowcy związani z FNP. Jednym z organizatorów wydarzenia była Magdalena Richter, stypendystka programu MPD, a uczestnikami spotkania byli między innymi dr Alessandro Facchini (laureat programu HOMING PLUS 2012) oraz prof. Maciej Konacki (laureat programów FOCUS 2007 oraz IDEE DLA POLSKI 2010), którzy wzięli udział w debacie na temat mobilności naukowców, moderowanej przez prof. Martę Miączyńską. Natomiast wśród uczestników prezentujących swoje wyniki w postaci posteru był dr Sławomir Boncel – aktualnie przebywający na stażu na Uniwersytecie Cambridge w ramach programu KOLUMB.

Konferencja NPP została rozpoczęta odczytaniem listu od prof. Marii Orłowskiej, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego przez prof. Roberta Hołysta, laureata programów START 1993, MISTRZ 2007, NOVUM 2008 oraz TEAM 2009. Następnie, prof. Żylicz przekazał organizatorom spotkania gratulacje od Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

Młodzi naukowcy mogli wysłuchać popularnonaukowych wystąpień z takich dziedzin jak nauki: przyrodnicze, matematyczno-fizyczne i ekonomiczne. Mieli również możliwość wzięcia  udział w warsztatach i dyskusjach panelowych, oraz zdobycia informacji na temat stypendiów naukowych i finansowania projektów badawczych.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli między innymi: minister spraw zagranicznych – Radosław Sikorski, minister nauki i szkolnictwa wyższego – Barbara Kudrycka oraz prezes Polskiej Akademii Nauk – prof. Michał Kleiber. Obok FNP partnerami naukowymi byli: Narodowe Centrum Nauki, Krajowy Punkt Kontaktowy UE oraz Centrum Nauki Kopernik.

Więcej informacji na: www.polishperspectives.org

Cofnij