FNP na zjeździe AAAS w Chicago

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, wraz z Ambasadą RP w USA oraz (AAAS, największe na świecie stowarzyszenie naukowe, wydawca m.in. magazynu ?Science?) była współorganizatorem warsztatów ?Science and Engineering Diaspora Engagement?, które odbyły się 13 lutego br. w Chicago i poprzedzały doroczny zjazd AAAS,

Sympozjum było okazją do propagowania dobrych przykładów i wymiany doświadczeń między reprezentantami różnych narodowych diaspor naukowych w USA. Dyskusje toczyły się podczas 4 równoległych sesji, które poprzedził panel z udziałem prof. Macieja Żylicza, Prezesa FNP.

Prof. Żylicz podziękował w swoim wystąpieniu za możliwość uczestniczenia w tak istotnym wydarzeniu i podzielenia się przemyśleniami na temat roli diaspor naukowych, nie tylko w  budowaniu współpracy pomiędzy środowiskami naukowymi z różnych krajów, ale także w tworzeniu nowych standardów i kreowaniu polityki rozwoju nauki. Prezes FNP podkreślił wyjątkową rolę polskiej diaspory w dostarczaniu najlepszych wzorców dla reform systemu nauki w Polsce po roku ?89. Posłużył się również własnym przykładem – dzięki doświadczeniom zdobytym podczas wieloletniej pracy na amerykańskich uniwersytetach Utah i Stanford, mógł przyczynić się do stworzenia w Polsce nowoczesnych instytucji przyznających granty na projekty badawcze, takich jak NCN czy NCBiR.

Prof. Maciej Żylicz uczestniczył również w ?okrągłym stole? zorganizowanym 14 lutego przez AAAS i poświęconym globalnym wezwaniom stojącym przed naukowcami na całym świecie, takim jak: czyste technologie energetyczne, ochrona środowiska, dostęp do czystej wody, przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się chorób, zrównoważony rozwój i wzrost ekonomiczny, zmiany klimatyczne.

W spotkaniu prowadzonym przez Alana Leshnera, dyrektora generalnego AAAS, wzięli udział wysocy rangą przedstawiciele rządowych i pozarządowych instytucji zarządzających nauką, między innymi: Jean-Pierre Bourguignon z European Research Council, Jian Chen z China Association for Science and Technology, David Willetts z Department for Buisiness Innovation & Skills, UK oraz Phillip Sharp, Prezydent AAAS. Uczestnicy dyskutowali nad koniecznością i sposobami wspomagania rzetelną naukową ekspertyzą polityków i urzędników państwowych podejmujących kluczowe decyzje w dyskutowanych kwestiach.

 

Cofnij