FNP odznaczona Medalem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego  

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

Z przyjemnością informujemy, że Fundacja na rzecz Nauki Polskiej została uhonorowana Medalem Towarzystwa Naukowego Warszawskiego z okazji 30 -lecia działalności, za znaczący  wkład we wzmacnianie dobrostanu nauki w kraju i pozycji akademickiej ludzi tworzących środowisko naukowe w Polsce.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej istnieje od 1991 r. i jest niezależną instytucją pozarządową typu non-profit, która realizuje misję wspierania nauki. Celem FNP jest wspieranie wybitnych naukowców i zespołów badawczych  oraz działanie na rzecz transferu osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej. Fundacja realizuje je m.in. poprzez przyznawanie indywidualnych nagród i stypendiów dla naukowców.

W uzasadnieniu przyznania Fundacji Medalu Towarzystwa Naukowego Warszawskiego podkreślono, że jest on ?wyrazem uznania za wybitne zasługi i wieloletni trud w kształtowaniu jakości polskiego środowiska naukowego, zgodnie z maksymą ?wspierać najlepszych, aby mogli stać się jeszcze lepsi?.

Towarzystwo Naukowe Warszawskie jest jednym z najstarszych towarzystw naukowych w Polsce, spadkobiercą Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk powstałego w 1800 roku i prekursorem Polskiej Akademii Nauk. Do statutowych celów Towarzystwa należą wspieranie i rozwijanie badań naukowych we wszystkich dziedzinach wiedzy, m.in. przez organizowanie zebrań naukowych, wykładów i odczytów, a także ogłaszanie konkursów na prace naukowe i przyznawanie nagród.

 

Cofnij