Program polsko – ukraińskiej współpracy naukowej (tekst dostępny w wersji UA)

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

W związku z tragicznymi wydarzeniami w Ukrainie, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej w akcie solidarności z naszym sąsiadem, postanowiła uruchomić nową inicjatywę – Program Współpracy Polsko-Ukraińskiej. W 2022 r. FNP planuje sfinansowanie do 6 projektów naukowych w zakresie nauk społecznych i humanistycznych, realizowanych wspólnie przez parę naukowców lub naukowczyń z Polski i z Ukrainy. Budżet każdego projektu na okres 12 miesięcy wynosi 268 800 zł – obejmuje on zarówno środki na pokrycie wynagrodzenia wnioskodawców, jak i kosztów związanych z prowadzeniem badań.

Program adresowany jest do naukowców i naukowczyń ze stopniem doktora, niezależnie od narodowości, pracujących w dniu rozpoczęcia wojny w Ukrainie, tj. 24 lutego 2022 r., w instytucjach prowadzących badania naukowe w Ukrainie (w tym, na tymczasowo okupowanych terytoriach), którzy wraz z partnerem naukowym zatrudnionym w Polsce, zaproponują projekt badawczy w zakresie nauk społecznych lub humanistycznych.

„W obliczu brutalnej agresji ze strony Rosji na niepodległy naród ukraiński, natychmiast podjęliśmy decyzję o wsparciu naszych sąsiadów, tak jak potrafimy najlepiej” – mówi prof. Maciej Żylicz, prezes FNP. „Uruchomiliśmy więc nową ścieżkę finansowania, chcąc w ten sposób nie tylko wesprzeć badaczy i badaczki z Ukrainy, ale również, długofalowo – przyczynić się do zintensyfikowania współpracy polskiego i ukraińskiego środowiska naukowego. Mamy nadzieję wesprzeć projekty naukowe o istotnym znaczeniu dla obu naszych krajów i przyczynić się do zwiększenia udziału naukowców z Ukrainy w rozwiązywaniu kluczowych tematów w zakresie społeczeństwa obywatelskiego, demokracji, integracji europejskiej oraz bezpieczeństwa.”

Program będzie realizowany w trybie konkursowym. W obu konkursach w 2022 r. łącznie nagrodzonych zostanie do 6 projektów naukowych. Zgłaszać mogą się pary naukowczyń i naukowców – jedna osoba z Ukrainy i jedna zatrudniona w Polsce. W ich wspólnym imieniu wniosek składa osoba pracująca w Polsce, wraz z polską instytucją naukową (jednostką goszczącą), która będzie zarządzać projektem pod względem finansowym.

Nabór wniosków odbędzie się w ramach dwóch konkursów, w terminach: do 29 kwietnia 2022 (I konkurs został rozstrzygnięty) oraz do 30 września 2022 (II konkurs). Więcej informacji oraz szczegółowy regulamin dostępne są na stronie programu.

FNP zawiera partnerstwa i uruchomiło fundraising w celu zaangażowania w realizację projektów jak najwięcej osób z Ukrainy, które mogłyby uczestniczyć w programie w charakterze głównego wnioskodawcy jak i współpracowników.

Przeczytaj:

(UA)

FNP оголошує нову програму польсько-української наукової співпраці

У зв’язку з трагічними подіями в Україні Фундація польської науки на знак солідарності з нашим сусідом вирішила започаткувати нову ініціативу – Програму польсько-української співпраці. У 2022 році FNP планує профінансувати до 6 наукових проектів у галузі соціальних і гуманітарних наук, які будуть реалізовані спільно парою науковців з Польщі і України. Бюджет кожного проекту тривалістю 12 місяців становить 268 800 злотих – він включає в себе як винагороди заявників, так і витрати на дослідження.

Програма адресована вченим з докторськими ступенями, незалежно від національності, які на день початку війни, тобто 24 лютого 2022 р. працювали в установах, що проводять наукові  дослідження в Україні (у тому числі на тимчасово окупованих територіях), і спільно з науковим партнером, який працює у Польщі, запропонують науковий проект у галузі соціальних або гуманітарних наук.

– Перед обличчям жорстокої агресії проти незалежного українського народу з російської сторони, ми негайно прийняли рішення підтримати наших сусідів так, як дійсно можемо – говорить проф. Мацей Жиліч, голова FNP. – Тож ми запустили новий шлях фінансування не тільки, щоб підтримати науковців з України, але також, щоб сприяти перспективі активної довгострокової співпраці між українським та польським науковим середовищем. Дуже хочемо підтримати наукові проекти, які мають вагоме значення для обох країн та сприяти участі більшій кількості вчених з України в дослідженнях громадянського суспільства, демократії, європейської інтеграції та безпеки.

Програма буде реалізована в конкурсному режимі. В двох конкурсах у 2022 році разом буде нагороджено 6 наукових проектів. Подати заяву можуть пари вчених, в якому одна людина є з України, а друга – працює в Польщі. Від їхнього спільного імені заявку має подати особа працевлаштована в Польщі, разом з польською дослідницькою установою (приймаючий підрозділ), яка буде відповідальна за управління фінансовою стороною проекту.

Прийом заяв відбудеться у двох конкурсах: до 29 квітня 2022 (I конкурс завершено) і до 30 вересня 2022 (II конкурс). Більше інформації і деталі статуту програми доступні на сторінці.

FNP  залучає партнерів і застосувало фандрайзинг, щоб якомога більше осіб з України могли б брати участь в реалізації проектів, як і головний заявник програми, так і її співпрацівник

Cofnij