Program polsko – ukraińskiej współpracy naukowej

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, FNP dla naukowców z Ukrainy
-A A+

W związku z tragicznymi wydarzeniami w Ukrainie, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej w akcie solidarności z naszym sąsiadem, postanowiła uruchomić nową inicjatywę – Program Współpracy Polsko-Ukraińskiej. W 2022 r. FNP planuje sfinansowanie do 6 projektów naukowych w zakresie nauk społecznych i humanistycznych, realizowanych wspólnie przez parę naukowców lub naukowczyń z Polski i z Ukrainy. Budżet każdego projektu na okres 12 miesięcy wynosi 268 800 zł – obejmuje on zarówno środki na pokrycie wynagrodzenia wnioskodawców, jak i kosztów związanych z prowadzeniem badań.

Program adresowany jest do naukowców i naukowczyń ze stopniem doktora, niezależnie od narodowości, pracujących w dniu rozpoczęcia wojny w Ukrainie, tj. 24 lutego 2022 r., w instytucjach prowadzących badania naukowe w Ukrainie (w tym, na tymczasowo okupowanych terytoriach), którzy wraz z partnerem naukowym zatrudnionym w Polsce, zaproponują projekt badawczy w zakresie nauk społecznych lub humanistycznych.

„W obliczu brutalnej agresji ze strony Rosji na niepodległy naród ukraiński, natychmiast podjęliśmy decyzję o wsparciu naszych sąsiadów, tak jak potrafimy najlepiej” – mówi prof. Maciej Żylicz, prezes FNP. „Uruchomiliśmy więc nową ścieżkę finansowania, chcąc w ten sposób nie tylko wesprzeć badaczy i badaczki z Ukrainy, ale również, długofalowo przyczynić się do zintensyfikowania współpracy polskiego i ukraińskiego środowiska naukowego. Mamy nadzieję wesprzeć projekty naukowe o istotnym znaczeniu dla obu naszych krajów i przyczynić się do zwiększenia udziału naukowców z Ukrainy w rozwiązywaniu kluczowych tematów w zakresie społeczeństwa obywatelskiego, demokracji, integracji europejskiej oraz bezpieczeństwa.”

Program będzie realizowany w trybie konkursowym. W obu konkursach w 2022 r. łącznie nagrodzonych zostanie do 6 projektów naukowych. Zgłaszać mogą się pary naukowczyń i naukowców – jedna osoba z Ukrainy i jedna zatrudniona w Polsce. W ich wspólnym imieniu wniosek składa osoba pracująca w Polsce, wraz z polską instytucją naukową (jednostką goszczącą), która będzie zarządzać projektem pod względem finansowym.

Nabór wniosków odbędzie się w ramach dwóch konkursów, w terminach: do 29 kwietnia 2022 (I konkurs został rozstrzygnięty) oraz do 30 września 2022 (II konkurs). Więcej informacji oraz szczegółowy regulamin dostępne są na stronie programu.

FNP zawiera partnerstwa i uruchomiło fundraising w celu zaangażowania w realizację projektów jak najwięcej osób z Ukrainy, które mogłyby uczestniczyć w programie w charakterze głównego wnioskodawcy jak i współpracowników.

Przeczytaj:

Cofnij