FNP partnerem Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

W dniach 11-14 października 2017 r. odbędzie się w Krakowie III Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski. Odbywa się on co pięć lat i jest cyklicznym spotkaniem uczonych z całego świata, którzy w swych badaniach zajmują się nie tylko problematyką związaną z polską historią, ale również z jej kulturą, sztuką czy nauką. Przewodnim hasłem Kongresu jest ?Dawna Rzeczpospolita: historia ? pamięć ? dziedzictwo?

Istotnym punktem obrad będzie kwestia dziedzictwa ?dawnej Rzeczpospolitej? i jego obecności w świadomości narodów zamieszkujących jej terytorium ? Białorusinów, Litwinów, Łotyszy, Niemców, Rosjan, Ukraińców, Żydów.

W ramach wydarzenia odbędzie się seria wykładów, obrad oraz dyskusji z udziałem wybitnych uczonych, a także otwarta zostanie wystawa #dziedzictwo w Muzeum Narodowym w Krakowie, poświęcona polskiemu dziedzictwu kulturowemu od średniowiecza po współczesność.

Podczas Kongresu będzie miało miejsce również uroczyste wręczanie nagród:

  • Nagroda Pro Historia Polonorum
  • Nagroda im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego
  • Nagroda im. Profesora Stanisława Herbsta

Organizatorami wydarzenia są: Polskie Towarzystwo Historyczne, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny (UP). Kongres został objęty patronatem Marszałka Senatu RP.

Szczegółowe informacje oraz program

 

 

Cofnij