FNP podpisała Deklarację z San Francisco

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

Rada i Zarząd Fundacji na rzecz Nauki Polskiej podjęły decyzję o podpisaniu tzw. Deklaracji z San Francisco (The San Francisco Declaration on Research Assessment – DORA) dotyczącej oceny jakości badań naukowych.

 

Deklaracja z San Francisco została opracowana podczas dorocznego spotkania The American Society for Cell Biology (ASCB) 16 grudnia 2012 roku. Jej najważniejszym założeniem jest postulat oceniania badań naukowych prowadzonych przez uczonych przede wszystkim na podstawie kryteriów merytorycznych, nie zaś ilościowych. Podstawą oceny badacza, dokonywaną przy okazji jego awansu lub starania się o środki na badania naukowe, powinna być zatem oryginalności osiągnięć naukowych i ich wpływ na rozwój dziedziny naukowej, a nie parametry bibliometryczne takie jak np. Impact Factor.

 

Jak napisali w swoim oświadczeniu sygnatariusze Deklaracji, Rada i Zarząd Fundacji: władze FNP zdecydowały się podpisać Deklarację z San Francisco, uważając, że w środowisku naukowym od kilku lat rozwija się niepokojąca tendencja do sprowadzania jakości prac badawczych indywidualnego uczonego do oceny czasopism, w których jego osiągnięcia zostały opublikowane. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej jako instytucja przyznająca środki na prowadzenie badań,  przy rozstrzyganiu swoich konkursów kieruje się zasadą oceniania oryginalności indywidualnych dokonań naukowych wnioskodawców.

 

Deklaracja z San Francisco została podpisana przez 78 organizacji między innymi: ; EMBO, , Wellcome Trust, liczne czasopisma naukowe w tym: Proceedings of The National Academy of Sciences (PNAS), Public Library of Science (PLOS) oraz europejskie i amerykańskie towarzystwa naukowe. Indywidualnie deklarację podpisało kilkuset naukowców między innymi wielu laureatów Nagrody Nobla, redaktorzy naczelni czasopism naukowych, w tym Science.

 

Oświadczenie Rady i Zarządu FNP 

Pełny tekst Deklaracji: http://am.ascb.org/dora/

Cofnij