FNP przyznała Wyjazdowe Stypendia Naukowe

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Aktualności programowe
-A A+

Prof. dr hab. Tomasz Wojtowicz z Instytutu Fizyki PAN oraz prof. dr hab. Krzysztof Woźniak z Wydziału Chemii UW zostali laureatami konkursu Wyjazdowe Stypendium Naukowe (WSN) Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w 2014 roku. Konkurs ten jest skierowany do laureatów Programu Mistrz, którzy zakończyli już jego realizację (oferta WSN). Celem programu WSN jest wspieranie wybitnych uczonych poprzez umożliwienie im wyjazdu (o charakterze sabbatical leave) do uznanych ośrodków naukowych za granicą w celu prowadzenia tam pracy badawczej. Program ten został uruchomiony w 2012 roku i każdego roku Fundacja przyznaje do trzech stypendiów tego typu.

 

Prof. Wojtowicz otrzymał sześciomiesięczne stypendium na wyjazd na Wydział Fizyki Uniwersytetu  Purdue w USA, gdzie  będzie realizował  projekt  ?W kierunku nowego systemu z nieabelowymi cząstkami dla topologicznych obliczeń kwantowych?. Badania będą prowadzone we współpracy z prof. Leonidem Rokhinsonem.

 

Plany badawcze prof. Wojtowicza są kontynuacją jego projektu realizowanego w ramach subsydium Mistrz, które otrzymał w 2007 r. ? FNP umożliwia prowadzenie ambitnych i bardzo ryzykownych badań, nie żądając ? w odróżnieniu od innych instytucji finansujących naukę w Polsce ? gwarancji sukcesu i ścisłej realizacji oryginalnych planów badawczych ? mówi prof. Wojtowicz. W jego przypadku podjęcie ryzyka przyniosło znakomite efekty – badania prowadzone przez jego grupę w Instytucie Fizyki doprowadziły do przełomu w jakości nanostruktur związków AIIBVI (tj. zbudowanych z pierwiastków drugiej i szóstej grupy układu okresowego).

 

Aby dalej rozwijać kierunek badań podjętych w ramach subsydium Mistrz, prof. Wojtowicz chce skorzystać z ogromnego doświadczenia w zakresie technologii zaawansowanej nanostrukturyzacji struktur dwuwymiarowych, jakie posiada grupa prof. Rokhinsona z Purdue. 

 

 – Mój wyjazd ma na celu zrobienie pierwszego kroku w kierunku stworzenia nowego systemu nieabelowej materii. Jeśli ten krok się powiedzie, otworzyłoby to nowy kierunek badań, mogący w przyszłości doprowadzić do stworzenia unikalnej klasy przyrządów, w których wszystkie składowe niezbędne dla prowadzenia topologicznie chronionych obliczeń kwantowych mogłyby zostać po raz pierwszy zrealizowane ? dodaje prof. Wojtowicz.   

 

Z kolei prof. Woźniak, który był laureatem subsydium Mistrz w 2008 r., otrzymał pięciomiesięczne stypendium na wyjazd na Wydział Chemii Uniwersytetu Cambridge, gdzie będzie realizował projekt ?Nowe idee w chemii ciała stałego?. Badania będą prowadzone we współpracy z prof. Wiliamem Jonesem i prof. Daanem Frankelem.

 

Laureat Wyjazdowego Stypendium Naukowego podczas swojego pobytu w Cambridge planuje znaleźć nowe możliwości zastosowań dla wykorzystywanych modeli gęstości elektronowej. Prof. Woźniak  zamierza także przedyskutować krytyczne uwagi na temat ograniczeń i błędów powszechnie stosowanych metod krystalograficznych, szczególnie z prof. Wiliamem Jonesem oraz innymi badaczami w Cambridge, jak też z  krystalografami z Cambridge Crystallographic Data Centre.

 

Swój ?sabbatical? chciałbym też wykorzystać jako okazję do oderwania się od codziennej pracy, możliwość  lepszego  poznania  tych zagadnień  i problemów, które zawsze  znajdowały się w spektrum moich zainteresowań , ale na które brakowało mi  czasu.  To będzie czas na zajęcie się  nowymi pomysłami, szczególnie związanymi z takimi zagadnieniami, jak: quasiminerały, istota polimorfizmu czy natura procesu krystalizalizacji, a także metodologia monokrystalicznych badań neutronowych ? opowiada prof. Woźniak.

 

Jestem pewien, że miejsce tak stymulujące jak Cambridge dostarczy mi nowych bodźców i pomysłów, których nie da się z góry zaplanować i przewidzieć, a które będą mogły stać się inspiracją do podjęcia nowych kierunków badań i świeżego, wolnego od stereotypów, spojrzenia na zagadnienia krystalografii. Cieszę się na możliwość wymiany poglądów z kolegami z Cambridge i inspirującą dyskusję ? dodaje Krzysztof Woźniak.

 

Cofnij