FNP przyznała Wyróżnienia im. prof. Macieja W. Grabskiego

Dodano: :: Kategorie: Aktualności, Informacje prasowe
-A A+

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wyłoniła troje laureatów Wyróżnienia im. prof. Macieja W. Grabskiego, które przyznawane jest za działania na rzecz rozumienia nauki w społeczeństwie, budowania zaufania do wiedzy naukowej oraz przybliżania wpływu nauki i uczonych na rozwój cywilizacyjny Polski.

Wyróżnieniem im. prof. Macieja W. Grabskiego, przyznawanym przez FNP od 2016 r., mogą zostać uhonorowane osoby, których działania wspierają również edukację społeczeństwa w zakresie rozróżniania ?dobrej? i ?złej? nauki, tj. badań opartych na rzetelnej metodzie i racjonalnym wnioskowaniu od badań niespełniających tych kryteriów.

W 2022 roku FNP po raz trzeci wyłoniła laureatów Wyróżnienia im. prof. Macieja W. Grabskiego, którymi zostali:

Prof. Andrzej Białas – fizyk, profesor nauk matematyczno-fizycznych. Prowadzony przez prof. Białasa od 2008 roku tygodnik ?PAUza Akademicka? jest forum dyskusji środowiska akademickiego na temat nauki i jej roli w społeczeństwie. W ciągu wielu lat istnienia stał się platformą wymiany myśli ludzi nauki na tematy związane m.in. z etycznym aspektem pracy badawczej, społecznymi powinnościami naukowców, koniecznością poprawiania ich komunikacji ze społeczeństwem. Prof. Białas był i jest aktywnym uczestnikiem tych dyskusji, w swoich felietonach opowiada się za prawdą w nauce, piętnując nieprawdę lub półprawdę oraz powszechne fake newsy, które wpływają na nieprawidłowe postrzeganie przez społeczeństwo roli nauki.

Magdalena Bajer – dziennikarka naukowa, publicystka. Od kilku dekad zajmuje się przybliżaniem miejsca nauki w społeczeństwie i wyjaśnianiem społecznej roli uczonych, w tym zagadnień dotyczących kondycji nauki, specyfiki pracy naukowej, osiągnięć badawczych, problemów środowiska akademickiego czy losów inteligencji w Polsce. Jest autorką cykli wywiadów z ludźmi nauki: Racje, Źródła, tomu wywiadów Blizny po ukąszeniu (1995) oraz Jak wierzą uczeni: rozmowy z profesorami (2010), Rody uczone. Kreski do szkicu (2013, drugi tom: 2019).  Kierowała również ważnymi dla popularyzacji nauki seriami wydawniczymi ?  m.in. OMEGA (wyd. Wiedza Powszechna, 1973 ? 1976), w której ukazały się dziesiątki książek popularyzujących naukę oraz Biblioteką Myśli Współczesnej (wyd. PIW, 1976 ? 1978).

Prof. Szymon Malinowski ? fizyk atmosfery, od wielu lat propaguje wiedzę naukową na temat zmian klimatu. Jest współzałożycielem portalu nauka o klimacie, którego autorzy we współpracy z najwybitniejszymi polskimi badaczami klimatu starają się przekazać czytelnikom podstawową wiedzę o klimacie i globalnym ociepleniu. Udziela się na piknikach i festiwalach nauki, w programach telewizyjnych i radiowych, a także otwartych dla publiczności spotkaniach czy wykładach. Jest bohaterem filmu dokumentalnego ?Można panikować/I?ts OK to Panic?  zaprezentowanego w 2020 r. w ramach prestiżowego Festiwalu Millennium Docs Against Gravity, w którym pokazana jest jego codzienna walka z ignorancją i przekłamaniami na temat kryzysu klimatycznego w Polsce.

Kandydata lub kandydatów do wyróżnienia mogą zgłaszać: członkowie Rady FNP, członkowie zarządu FNP oraz pracownicy FNP. Jego wysokość to 10 tys. zł. W poprzednich latach wyróżnienia otrzymali: Ryszard Rakowski ? inicjator i współtwórca Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci; Prof. Łukasz Turski ? fizyk, popularyzator nauki, jeden z inicjatorów i aktywnych uczestników Pikniku Naukowego, pomysłodawca i organizator a obecnie Przewodniczący Rady Naukowej Centrum Nauki Kopernik; Ks. prof. Michał Heller ? wybitny uczony zajmującym się filozofią przyrody, z jego inicjatywy w różnych ośrodkach akademickich powstały przedsięwzięcia służące interdyscyplinarnym spotkaniom uczonych, wzajemnemu rozumieniu przez nich nauk przyrodniczych, matematycznych, filozoficznych czy teologicznych; Prof. Jan Madey ? informatyk, zaangażowany w działalność społeczną związaną ze wspieraniem wybitnie uzdolnionych dzieci i młodzieży.

Laureatom wyróżnienia serdecznie gratulujemy.

Więcej o Laureatach:

Cofnij