FNP rusza z cyklem konferencji dla firm

?Głos biznesu 2017 – Innowacja, finansowanie, nauka, rozwój? ? pod takim hasłem Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wraz z Konfederacją Lewiatan będzie organizowała cykl konferencji skierowanych do przedsiębiorców, które odbędą się w kilku miastach w Polsce. Celem spotkań jest przedstawienie firmom możliwości finansowania prac B+R oraz innowacji ze środków pochodzących z funduszy unijnych.

Silna konkurencja na rynkach, dynamiczne otoczenie biznesowe stanowią wyzwanie dla firm do ciągłych zmian i dostosowywania do nowych warunków.  Jednym z elementów budowania przewagi konkurencyjnej dla przedsiębiorstw jest inwestowanie we własne, oryginalne  prace badawczo-rozwojowe skutkujące opracowaniem innowacyjnych rozwiązań. W bieżącej perspektywie budżetowej UE 2014-2020 na wsparcie projektów na innowacyjne technologie, badania i rozwój (B+R) przeznaczonych jest 15 mld euro.

Część tej kwoty można uzyskać za pośrednictwem Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, która realizuje kilka programów skierowanych do firm i naukowców finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Podczas konferencji firmy będą mogły poznać możliwości uzyskania środków na finansowanie zespołowych prac B+R realizujących projekty naukowe zmierzające do opracowania nowego produktu, technologii czy usługi. Na te działania Fundacja oferuje granty badawcze w wysokości ok. 3,5 mln zł w ramach programu TEAM-TECH.

Najbliższa konferencja odbędzie się 22 czerwca w Lublinie. Udział w konferencji jest bezpłatny, ale obowiązuje rejestracja. Liczba miejsc jest ograniczona ? decyduje kolejność zgłoszeń. Rejestracja: TUTAJ

Czterogodzinna konferencja będzie obejmowała dwa powiązane ze sobą bloki tematyczne:

  • poranny ? prezentacja uzupełniających się instrumentów finansowych obejmujących wsparcie dla biznesu w ramach programów TEAM-TECH  Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz  preferencyjne finansowanie bankowe dla sektora MŚP w ramach kredytu na innowacje technologiczne, kredytu UNIA+ oraz dotacji na leasing maszyn i urządzeń.

W tej części konferencji wystąpi również przedstawiciel znanej firmy lokalnej, który podzieli się doświadczeniami w wykorzystywaniu jednego z proponowanych instrumentów finansowych.

  • południowy – dwa interaktywne warsztaty, na których prowadzący szczegółowo omówią prezentowane w bloku porannym metody finansowania inwestycji, badań i możliwości rozwoju. Warsztaty będą miały charakter praktyczny i zawierać będą prezentację wybranych regionalnych studium przypadków/case studies

Konferencja we Wrocławiu jest organizowana we współpracy z  BGŻ BNP Paribas oraz organizacją Dolnośląscy Pracodawcy. Konferencja jest finansowana ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR).

Kolejne spotkania odbędą się jesienią.

Szczegółowy program

Zapraszamy!

zestawienie 2 logotypów_IR i EFRR_kolor

 

 

Cofnij