FNP solidarna z Ukrainą (tekst dostępny w wersji PL i UA)

Dodano: :: Kategorie: Aktualności
-A A+

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wyraża solidarność z ludnością ukraińską wśród której znajdują się również liczni beneficjanci naszych programów i stypendiów naukowych.

Niesprowokowany rosyjski atak na niepodległą Ukrainę stanowi zaprzeczenie wartości humanizmu i demokracji, na których powinien opierać się międzynarodowy ład.  Działania na rzecz przywrócenia pokoju i suwerenności Ukrainy powinny być dzisiaj priorytetem.

 

FNP солідарна з Україною

Фундація Польської Науки (FNP) висловлює солідарність з українським населенням, серед якого вони перебувають також численні бенефіціари наших програм та стипендій.

Неспровокований напад Росії на незалежну Україну суперечить цінностям гуманізму та демократії, на яких має базуватися міжнародний порядок. На сьогоднішній день дії для відновлення миру та суверенітету України мають бути пріоритетом.

Cofnij