FNP w RRI Tools

Dodano: :: Kategorie: Informacje prasowe
-A A+

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP) bierze udział w RRI Tools, nowym projekcie finansowanym przez Komisję Europejską, powołanym w celu wspierania nowatorskiego modelu relacji pomiędzy nauką a społeczeństwem w Europie.

W tym tygodniu w Brukseli został uruchomiony projekt RRI Tools (RRI: Responsible Research and Innovation, pol.: odpowiedzialne badania i innowacje), trzyletnie przedsięwzięcie finansowane przez Komisję Europejską (EC) i 7. Program Ramowy (FP7 2007-2013). Celem programu jest wypracowanie harmonijnych relacji pomiędzy nauką a społeczeństwem w Europie.

Założeniem programu RRI jest dążenie do tego, by wszystkie grupy społeczne (naukowcy, obywatele, decydenci, przedstawiciele biznesu) podjęły współpracę w zakresie badań i innowacji (R&I), która uwzględniałaby wartości, potrzeby
i oczekiwania społeczności europejskiej. Projekt obejmuje sześć obszarów związanych z R&I: społeczne zaangażowanie nauki, formalną i nieformalną edukację pod kątem wybierania nauki jako przyszłej ścieżki kariery, gender i kwestie równouprawnienia, etykę, otwarty dostęp do wyników badań naukowych (Open Access) oraz zarządzanie obszarem badań i innowacji.

Działania w ramach projektu RRI będą kluczowe dla realizacji programu Horyzont 2020 (2014-2020), nowego Programu Ramowego Komisji Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji. Jak powiedział Philippe Galiay z Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji Komisji Europejskiej podczas spotkania organizacyjnego projektu RRI Tools: Część programu Horyzont 2020: ?Nauka ze społeczeństwem i dla społeczeństwa? jest naturalną ewolucją ?Nauki w społeczeństwie? z 7. Programu Ramowego, podczas gdy RRI jest wspólnym mianownikiem dla całego Horyzontu 2020.

Projekt RRI Tools dysponuje budżetem w wysokości 7 milionów euro i opiera się na współpracy 26 instytucji z 30 krajów całej Europy. W ramach projektu zostanie stworzony innowacyjny i kreatywny zestaw narzędzi obejmujący zasoby cyfrowe,
a także podjęte zostaną działania mające na celu zwiększanie świadomości, szkolenia, rozpowszechnianie i zastosowanie rozwiązań dotyczących odpowiedzialnego rozwoju i innowacji. Program będzie skierowany do wszystkich interesariuszy obszaru badań i innowacji, ale skupi się głównie na decydentach, tak by mieć rzeczywisty wpływ na przyszłe zarządzanie sferą R&I. Narzędzia zostaną wypracowane w oparciu o wymianę doświadczeń i dyskusję oraz istniejące już dobre praktyki RRI.

RRI Tools to projekt oparty na współpracy i mający na celu wzrost kreatywności oraz dzielenie się własnością opracowanych w jego toku procedur. Docelowym zadaniem, jakie stawiają przed sobą jego pomysłodawcy, jest wypracowanie wspólnoty praktyk, która zjednoczy wszystkich ludzi i instytucje biorące w nim udział pod szyldem naukowego i społecznego rozwoju. Jesteśmy pewni, że RRI Tools przysłuży się strategii Europa 2020, pomagając przekształcić obszar badań i innowacji w Europie w proces ukierunkowany na wielkie wyzwania naszych czasów, w których konsultacje ze społeczeństwem są koniecznością – mówi Ignasi López z Fundacji ?la Caixa? (Hiszpania), koordynator projektu.

Włączenie różnych grup interesariuszy do projektu RRI Tools będzie ułatwione dzięki 19 lokalnym sieciom (ang. hub), które będą promować RRI wśród różnych podmiotów na poziomie lokalnym i narodowym. Koordynatorem sieci na terenie Polski jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (osobami odpowiedzialnymi za projekt są Adam Zieliński, Zastępca Dyrektora ds. Działalności Programowej i Sonia Kamińska, Specjalista ds. Komunikacji Zewnętrznej w Zespole ds. Kapitału Ludzkiego)

RRI Tools otrzymało finansowanie z Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej (PR7 2007 ? 2013) w ramach umowy grantowej nr 612393.

Dodatkowych informacji udziela:

Jean Pierre Alix, EuroScience, jean-pierre.alix@euroscience.org

komunikat prasowy w PDF

 

Cofnij